مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار
ترجمه مقاله به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و ادهاک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و ادهاک - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ویژگیها و نیازمندیهای سیستم های ارتباطی موبایل 5G

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ویژگیها و نیازمندیهای سیستم های ارتباطی موبایل 5G

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله موضوعات، چالش ها و راه حل ها درباره امنیت VANET - نشریه IEEE

ترجمه مقاله موضوعات، چالش ها و راه حل ها درباره امنیت VANET - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل های محیط دنیای واقعی جهت ارزیابی شبکه سیار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل های محیط دنیای واقعی جهت ارزیابی شبکه سیار - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله متریک مبتنی بر تحرک برای خوشه بندی در شبکه های ادهاک سیار - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله متریک مبتنی بر تحرک برای خوشه بندی در شبکه های ادهاک سیار - نشریه CiteSeerX

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بررسی جامع شبکه ادهاک مربوط به وسایل نقلیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی جامع شبکه ادهاک مربوط به وسایل نقلیه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله مسیریابی هدف و هدایت سنسور سیار در شبکه های سنسور وایرلس - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسیریابی هدف و هدایت سنسور سیار در شبکه های سنسور وایرلس - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله یک سیستم RFID با یک دادگان ابری به عنوان سرور back-end - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک سیستم RFID با یک دادگان ابری به عنوان سرور back-end - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله استقرار واحدهای واقع در کنار جاده برای انتشار اطلاعات در VANET - نشریه ACM

ترجمه مقاله استقرار واحدهای واقع در کنار جاده برای انتشار اطلاعات در VANET - نشریه ACM

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تعیین محل بهینه واحدهای کنار جاده ای در طول بزرگراه ها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تعیین محل بهینه واحدهای کنار جاده ای در طول بزرگراه ها - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 7