مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار
ترجمه مقاله تخصیص منبع چندمرحله ای در شبکه های 25G-EPON و LTE-Advanced Pro FiWi - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تخصیص منبع چندمرحله ای در شبکه های 25G-EPON و LTE-Advanced Pro FiWi - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بلوتوث کم انرژی و IEEE 802.11 تجمیع شده برای پشتیبانی از IOT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بلوتوث کم انرژی و IEEE 802.11 تجمیع شده برای پشتیبانی از IOT - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تغییر سایز سلولی برای شبکه های سلولی سبز صرفه جو در هزینه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تغییر سایز سلولی برای شبکه های سلولی سبز صرفه جو در هزینه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تقسیم بندی شبکه نسل پنجم (5G) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تقسیم بندی شبکه نسل پنجم (5G) - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله طرح کاهش توام PAPR و رمزنگاری لایه فیزیکی مبتنی بر کدهای قطبی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طرح کاهش توام PAPR و رمزنگاری لایه فیزیکی مبتنی بر کدهای قطبی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله اپلیکیشن های تاکسی، مقررات و بازار سفرهای تاکسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اپلیکیشن های تاکسی، مقررات و بازار سفرهای تاکسی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مطالعه ای درباره فناوری نسل پنجم تلفن همراه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه ای درباره فناوری نسل پنجم تلفن همراه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14