مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار
ترجمه مقاله کنترل توپولوژی MANET براساس درجه گره و آستانه تشخیص انرژی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل توپولوژی MANET براساس درجه گره و آستانه تشخیص انرژی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله زمان بندی وظیفه انرژی کارآمد در رایانش ابری موبایل - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله زمان بندی وظیفه انرژی کارآمد در رایانش ابری موبایل - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15