مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق

لیست مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق
ترجمه مقاله مهندسی بافت عروقی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مهندسی بافت عروقی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تهویه با فشار مثبت بعد از جراحی

ترجمه مقاله تهویه با فشار مثبت بعد از جراحی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نقش آنتی اکسیدانی و ضد التهابی پاراکسوناز 1 در بیماری تصلب شرایین

ترجمه مقاله نقش آنتی اکسیدانی و ضد التهابی پاراکسوناز 1 در بیماری تصلب شرایین

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی

ترجمه مقاله استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی شکل گیری لخته خون در انسان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی شکل گیری لخته خون در انسان - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله میزان بالای hsCRP و اختلال متابولیسم کربوهیدرات - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میزان بالای hsCRP و اختلال متابولیسم کربوهیدرات - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11