ترجمه مقاله میزان بالای hsCRP و اختلال متابولیسم کربوهیدرات - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میزان بالای hsCRP و اختلال متابولیسم کربوهیدرات - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
میزان بالای hsCRP اختلال متابولیسم کربوهیدرات رابه همراه دارد
عنوان انگلیسی
High Levels of hsCRP are Associated With Carbohydrate Metabolism Disorder
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2011
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6122
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
قلب و عروق و دیابت
مجله
مجله آنالیز آزمایشگاهی بالینی
دانشگاه
دانشگاه تالکا، شیلی
کلمات کلیدی
گلوکز، اسید اوریک، بیماری های قلبی عروقی، دیابتی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیماران و متدها
جمعیت تحقیقی
طبقه بندی جمعیت
آنالیز داده های آماری
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Aim: To determine risk parameters associated with high values of high sensitive C-reactive protein (hsCRP) in subjects with different glucose fasting levels. Methods: Anthropometric parameters, arterial pressure, glycemia, lipid profile, uric acid, and hsCRP were studied in a population of 513 individuals between 40 and 65 years. Results: In total, 349 (68.0%) were normoglycemic (NG); 113 (22.0%) had impaired fasting glucose (IFG); and 51 (9.9%) were diabetic subjects. A multivariate linear regression analysis showed that the natural logarithm of hsCRP was associated significantly with glycemia levels (P 5 0.009), uric acid (P 5 0.001), diastolic blood pressure (P 5 0.011), smoking habit (P 5 0.021), BMI (Po0.001), and sex (Po0.001). One-third of the NG subjects had high hsCRP levels. A multiple logistic regression analysis showed that sex and BMI were variables related to high levels of hsCRP in subjects with IFG and NG. In NG subjects, uric acid levels were associated with risk of presenting high hsCRP levels and were higher in women than men. In NG women, ROC curves analysis identified a uric acid level of 3.9 mg/dl as a cut-off point to predict a high value of hsCRP. Those individuals with uric acid values higher than 3.9 mg/dl and normal glycemia had 3.5-fold more risk of having hsCRP levels over 3.0 mg/l. Conclusions: We sustain that high levels of hsCRP are associated with disturbance in carbohydrate metabolism. In addition, we believe that in low cardiovascular risk population, such as NG women, uric acid levels above 3.9 mg/dl might represent a signal of possible pro-inflammatory state and cardiovascular risk. J. Clin. Lab. Anal. 25:375–381, 2011.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
هدف کلی: برای تعیین پارامترهای خطر همراه با مقادیر بالای حساسیت زیاد به پروتئین واکنش پذیر C (hsCRP) در افرادی با میزان گلوکز ناشتای مختلف انجام شد.
متدها: پارامترهای مربوط به بدن انسان، فشار سرخرگی، گلی سیما (وجود قند خون)، شکل لیپید (چربی)، اسید اوره، و hsCRP در یک گروه متشکل از 513 فرد 40 و 65 ساله انجام شد.
نتایج: درکل، 349 نفر (% 0/68) قند خون طبیعی (NG) بودند؛ 113 نفر (% 0/22)، دارای گلوکز ناشتای مضر (IFG) بودند؛ و 51 نفر (% 9/9) افراد دیابتی بودند. یک انالیز برگشت خطی چند متغیره نشان داد که لگاریتم طبیعی hsCRP – شکل قابل ملاحظه با سطح وجود قند در خون (P=0/009)، اسید اوره (P=0/001)، فشار خون انبساطی (P=0/011)، اعتیاد به سیگار (P=0/021)، (P<0/001) BMI و جنس (P<0/001) ارتباط داشت. یک سوم افراد دارای سطح بالای hsCRP بودند، آنالیز بازگشت منطقی چندگانه نشان داد که جنس و BMI متغیرهای هستند که به سطح بالای hsCRP در افراد دارای IFG و NG ارتباط دارند. در افراد NG، سطح اسید اوره با خطر وجود میزان زیاد hsCRP و نسبت بیشتر آن در زنان نسبت به مردان، همراه است. در زنان NG، آنالیز منحنی های ROC، سطح اسید اوره 3/9 mg⁄dl و گلی سیمای طبیعی حدود 5 برابر بیشتر در معرض خطر داشتن میزان hsCRP بالای 3/0 mg⁄dl بودند.
نتیجه گیری ها: تصور می کنیم که سطح بالای hsCRP با اختلال در متابولیسم کربوهیدرات همراه باشد. به علاوه، بر این عقیده ایم که در مقدار کم افراد در معرض خطر قلبی – عروقی، مانند زنان NG، میزان اسید اوره ی بالای 3/9 mg⁄dl می تواند بیانگر علامت احتمالی وضعیت التهابی پیشرفت و خطر قلبی – عروقی باشد.

بدون دیدگاه