تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر تمرین فاصله با شدت بالا و پائین بر آسیب قلبی ناشی از ایزوپروترنول در موشهای صحرایی

عنوان فارسی: اثرات مثبت تمرین فاصله با شدت بالا و پائین بر آسیب قلبی ناشی از ایزوپروترنول در موشهای صحرایی Wistar
عنوان انگلیسی: Protective Effects of High-Intensity Versus Low-Intensity Interval Training on Isoproterenol-Induced Cardiac Injury in Wistar Rats
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2016 نشریه : Cardiovascmed
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6536 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.66Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، قلب و عروق و فیزیولوژی ورزشی
مجله: تحقیقات در پزشکی قلب و عروق - Research in cardiovascular medicine
دانشگاه: گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
کلمات کلیدی: شدت آموزش، ایزوپروترنول، صدمات و آسیب های میوکاردیال
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. پیشینه

2. اهداف

3. روشها

1. 3 حیوانات و طراحی آزمایشی

2. 3 پروتکل تمرین

3. 3 آمادگی برای جراحی و پروتکل آزمایشی

4. 3 مطالعه هیستوپاتولوژیکی

5. 3 تحلیل آماری

4. نتایج

1. 4 پارامترهای همودینامیکی و شاخص های کارکرد بطنی

5. بحث

نمونه متن انگلیسی

1. Background

Cardiovascular disease (CVD) is the major cause of disability and early death in both developed and developing countries (1). In this regard, coronary heart disease (CHD) makes up more than half of all cardiovascular events in the American population for those who are under 75 years of age (2). Consequently, several strategies, pharmacological or not, have been proposed to induce cardioprotection. Among these, regular exercise has been shown to reduce cardiovascular-induced morbidity and mortality rates (3, 4). The lack of continuous physical activity causes undesirable complications in the heart. Under these conditions, any challenge, stress, or unsuitable physical condition can bring undesirable outcomes for heart health. A literature review by Calvert and Lefer (2013) showed that following all exercise types, cardiac cell death is reduced by 4% - 75%, and they concluded that exercise training reduces infarct size by an average of 34% in animal models (5). Human and animal studies have shown the protective effects of regular exercise on heart functions (5-12).

نمونه متن ترجمه

1. پیشینه

بیماری قلبی عروقی (CVD) یکی از علل اصلی ناتوانایی و مرگ زود هنگام در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه تلقی می گردد. در این رابطه، بیماری عروق کرونر قلب (CHD) بیش از نیمی از کلیه رویدادهای قلبی عروقی جمعیت آمریکایی زیر 75 سال را تشکیل می دهد. در نتیجه، استراتژیهای مختلفی، فارماکولوژیکی یا غیره، برای تحریک حفاظت قلبی پیشنهاد شده است. در میان اینها، نشان داده شده است که ورزش منظم نرخ مرگ و میر و بیماریهای قلبی عروقی را کاهش می دهد. عدم فعالیت فیزیکی پیوسته و مستمر، سبب بروز عوارض نامطلوبی در قلب می شود. تحت این شرایط، هر گونه چالش استرس، یا شرایط فیزیکی نامناسب می تواند نتایج نامطلوبی برای سلامت قلب به همراه داشته باشد. نقد و بررسی متون پژوهشی توسط Calvert و Lefer (2013) نشان داد که با پیروی از انواع ورزش زیر، مرگ سلول قلبی 75- 4 درصد کاهش می یابد و آنها به این نتیجه رسیدند که آموزش ورزش اندازه انفارکت را در مدلهای جانوری به طور میانگین 34 درصد کاهش می دهد. مطالعات انسانی و جانوری اثرات حفاظتی ورزش منظم بر کارکردهای قلب را نشان داده است.