ترجمه مقاله ارتباط بین فعالیت فیزیکی اوقات فراغت و تناسب قلبی - ریوی و بارکاری قلبی - عروقی آتش نشانان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین فعالیت فیزیکی اوقات فراغت و تناسب قلبی - ریوی و بارکاری قلبی - عروقی آتش نشانان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین فعالیت فیزیکی اوقات فراغت، تناسب قلبی - ریوی، عوامل ریسک قلبی - عروقی و بارکاری قلبی - عروقی در کار در آتش نشانان
عنوان انگلیسی
Association Between Leisure Time Physical Activity, Cardiopulmonary Fitness, Cardiovascular Risk Factors, and Cardiovascular Workload at Work in Firefighters
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6098
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، بهداشت حرفه ای و قلب و عروق
مجله
ایمنی و بهداشت کار - Safety and Health at Work
دانشگاه
موسسه تربیت بدنی، خدمات آتش نشانی هنگ کنگ
کلمات کلیدی
نظارت بر ضربان قلب سیار، حداکثر اکسیژن مصرفی، سلامت قلبی عروقی
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 مواد و روش ها
2.1 طراحی مطالعه و شرکت کنندگان
2.2 توسعه ی سناریوهای شبیه سازی شده از شرایط واقعی
2.2.1 سناریو I: رله ی آب
2.2.2 سناریوی II، جستجوی ماز
2.2.3 سناریو III: نجات فاضلاب
2.2.4 سناریو IV: نجات کوهستان
2.3 ارزیابی عوامل ریسک بیماری قلبی
2.4 ارزیابی تناسب قلبی-ریوی
2.5 ارزیابی فعالیت فیزیکی و بارکاری قلب در کار
2.6 ارزیابی فعالیت فیزیکی در زمان فراغت
2.7 تحلیل داده ها
3 نتایج
4 بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Overweight, obesity, and cardiovascular disease risk factors are prevalent among fire- fighters in some developed countries. It is unclear whether physical activity and cardiopulmonary fitness reduce cardiovascular disease risk and the cardiovascular workload at work in firefighters. The present study investigated the relationship between leisure-time physical activity, cardiopulmonary fitness, cardiovascular disease risk factors, and cardiovascular workload at work in firefighters in Hong Kong. Methods: Male firefighters (n ¼ 387) were randomly selected from serving firefighters in Hong Kong (n ¼ 5,370) for the assessment of cardiovascular disease risk factors (obesity, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, smoking, known cardiovascular diseases). One-third (Target Group) were randomly selected for the assessment of off-duty leisure-time physical activity using the short version of the International Physical Activity Questionnaire. Maximal oxygen uptake was assessed, as well as cardiovascular workload using heart rate monitoring for each firefighter for four “normal” 24-hour working shifts and during real-situation simulated scenarios. Results: Overall, 33.9% of the firefighters had at least two cardiovascular disease risk factors. In the Target Group, firefighters who had higher leisure-time physical activity had a lower resting heart rate and a lower average working heart rate, and spent a smaller proportion of time working at a moderateintensity cardiovascular workload. Firefighters who had moderate aerobic fitness and high leisuretime physical activity had a lower peak working heart rate during the mountain rescue scenario compared with firefighters who had low leisure-time physical activities. Conclusion: Leisure-time physical activity conferred significant benefits during job tasks of moderate cardiovascular workload in firefighters in Hong Kong.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش زمینه: اضافه وزن، چاقی، و عوامل ریسک بیماری های قبلی-عروقی در میان آتش نشانان در برخی کشورهای توسعه یافته رایج می باشند. مشخص نیست که آیا فعالیت فیزیکی و تناسب قلبی-ریوی باعث کاهش ریسک بیماری قلبی-عروقی و بارکاری قلبی-عروقی در کار در آتش نشانان می شود یا خیر. مطالعه ی کنونی رابطه بین فعالیت فیزیکی اوقات فراغت، تناسب قلبی-ریوی، عوامل ریسک بیماری قلبی-عروقی و بارکاری قلبی عروقی در کار در آتش نشانان هنگ کنگ را بررسی کرده است.
روش انجام کار: آتش نشانان مرد (387نفر) به صورت تصادفی از آتش نشانان در حال خدمت در هنگ کنگ (از میان 5370نفر) برای ارزیابی عوامل ریسک بیماری قلبی عروقی (چاقی، فشار خون، دیابت، ملیتوس ، چربی، استعمال دخانیات و بیماری های قلبی شناخته شده) انتخاب شدند. یک سوم (گروه هدف) به صورت تصادفی برای ارزیابی فعالیت فیزیکی اوقات فراغت به هنگام تعطیلی با استفاده از نسخه ی کوتاه پرسشنامه ی فعالیت فیزیکی بین المللی انتخاب شدند. جذب بیشینه ی اکسیژن ارزیابی شد و همچنین بارکاری قلبی-عروقی با استفاده از نظارت بر ضربان قلب برای هر آتش نشان به مدت چهار 24 ساعت نرمال شیفت کاری و در طی سناریوهای شبیه سازی شده ی شرایط واقعی ارزیابی شد.
نتایج: روی هم رفته، 33.9% از آتش نشانان حداقل دو عامل ریسک بیماری قلبی-عروقی داشتند. در گروه هدف، آتش نشانانی که فعالیت فیزیکی بالاتری در اوقات فراغت داشتند، ضربان قلب پایین تری در زمان استراحت و متوسط ضربان قلب پایین تر داشتند و نسبت کوچکتری از زمان را در بارکاری قلبی-عروقی متوسط-شدید کار می کردند. آتش نشانانی که تناسب آیروبیک متوسط داشتند و فعالیت فیزیکی آنها در اوقات فراغت بالا بود، ضربان قلب کاری با اوج پایین تر در طی سناریوی نجات کوهستان در مقایسه با آتش نشانانی داشتند که فعالیت های فیزیکی آنها در زمان فراغت کم بود.
نتیجه گیری: فعالیت فیزیکی اوقات فراغت مزایای زیادی در طی انجام وظایف شغلی با بارکاری قلبی-عروقی متوسط در آتش نشانان در هنگ کنگ دارد.