مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق

لیست مقالات ترجمه شده رشته قلب و عروق
ترجمه مقاله ارتباط بین ژن CD36 پلی مورفیسم و استعداد ابتلا به بیماری قلبی عروق کرونر

ترجمه مقاله ارتباط بین ژن CD36 پلی مورفیسم و استعداد ابتلا به بیماری قلبی عروق کرونر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله محاسبه‌ روی منیفلند شکل برای تولید اطلس - نشریه SPIE

ترجمه مقاله محاسبه‌ روی منیفلند شکل برای تولید اطلس - نشریه SPIE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله گزارشی از توبرکلوز یا سل Pancardiac - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گزارشی از توبرکلوز یا سل Pancardiac - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله نقش رسپتور آدنوزین A2b در هوموستاز و پیش گیری یا درمان چاقی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله نقش رسپتور آدنوزین A2b در هوموستاز و پیش گیری یا درمان چاقی - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کاردیوورژن یا همان شوک هماهنگ قلبی

ترجمه مقاله کاردیوورژن یا همان شوک هماهنگ قلبی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله آنالیز چند سطحی بیماری کرونری قلب و محیط های محله و مسکونی

ترجمه مقاله آنالیز چند سطحی بیماری کرونری قلب و محیط های محله و مسکونی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20