دانلود ترجمه مقاله اثرات گشاد کنندگی عصاره هارمین و هارمیلان استخراج شده از دانه اسپند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات گشاد کنندگی عصاره هارمین و هارمیلان استخراج شده از دانه اسپند - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات گشاد کنندگی رگی (وریدی) عصاره هارمین و هارمیلان از بذرهای گیاه اسپند در آئورت موش صحرایی
عنوان انگلیسی
Vasorelaxant effects of harmine and harmaline extracted from Peganum harmala L. seed’s in isolated rat aorta
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2006
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4288
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
داروسازی، پزشکی، شیمی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی دارویی، بیو شیمی، سم شناسی، داروشناسی، قلب و عروق، فارماکوگنوزی و داروسازی بالینی
مجله
تحقیقات دارویی
دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی و داروسازی، مراکش
کلمات کلیدی
اسپند، هارمالین، هارمین، آئورت موش صحرایی، پاسخ گشاد کنندگی، آنتی اکسیدان، اندوتلیوم
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ معرف های شیمیایی و دارو ها
۲ ۲ گیاه
۲ ۳ عصاره گیری و استخراج ترکیب طبیعی
۲ ۴ جانوران
۲ ۵  تهیه حلقه آئورتی
۲ ۶  فعالیت رادیکال زدایی
۳ آنالیز های آماری
۳ ۱ شیمی
۳ ۲ تاثیر روی پتاسیم کلرید و انقباضات ناشی از نورآدرنالین
۳ ۳  تاثیر روی پیش تیمار با L NAME و اندومتاسین
۳ ۴  اثرات پیش تیمار با پروزاسین و IBMAX
۳ ۵  اثرات هارمین و هارمالین روی استراحت مستقل از اندوتلیوم
۳ ۶ اثرات پیش تیمار با دیلیتیازم
۳ ۷  اثرات انقباضات فنیل فرین
۳ ۸  تست رادیکال زدایی
۴  بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The present work describes the mechanisms involved in the vasorelaxant effect of harmine and harmaline. These alkaloids induce in a dosedependent manner the relaxation in the aorta precontracted with noradrenaline or KCl. However, the removal of endothelium or pre-treatment of intact aortic ring with L-NAME (inhibitor of NOSe synthetase) or with indomethacin (non-specific inhibitor of cyclo-oxygenase), reduces significantly the vasorelaxant response of harmaline but not harmine. According to their IC50 values, prazosin (inhibitor of -adrenorecepteors) reduces the vasorelaxant effect only of harmaline, whereas, pre-treatment with IBMX (non-specific inhibitor of phosphodiesterase) affects both the harmaline and harmine-responses. Inhibitions of L-type voltage-dependent Ca2+ channels (VOCs) in endothelium-intact aortic rings with diltiazem depress the relaxation evoked by harmaline as well as by harmine. Pre-treatment with harmaline or harmine (3, 10 or 30 M) shifted the phenylephrine-induced dose response curves to the right and the maximum response was attenuated indicating that the antagonist effect of both alkaloids on 1-adrenorecepteors was non-competitive. These two alkaloids also exert an antioxidant activity by scavenging the free radical generated by DPPH. Therefore, the present results suggest that the vasorelaxant effect of harmaline but not harmine is related to its action on the prostacyclin pathway and on the endothelial cells to release NO. However, both alkaloids can act as blockers VOCs, as inhibitors of phosphodiesterase resulting in an increase of the second messenger (cAMP and cGMP) levels and finally reduce the levels of free radicals in tissues.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه حال حاضر به توصیف مکانیسم های دخیل در اثر گشاد کنندگی رگی هارمین و هارمالین می پردازد. این آلکالویید ها به طور مستقل از دوز، القای کاهش فشار در آئورت در تماس با نورآدرنالین و KCL می کنند.با این حال،حذف اندوتلیوم یا پیش تیمار حلقه سالم آئورت با L-NAME (مهارکننده سینتاز NOS) و یا با ایندومتاسین(مهارکننده عمومی سیکلو-اکسیژناز)، به طور معناداری موجب کاهش اثر گشاد کنندگی هارمالین می شود ولی روی هارمین اثری نمی گذارد.بر طبق مقادیر IC50 ، پراوزوسین(بازدارنده آلفا-آدرنورسپتور) بر هر دو پاسخ های هارمالین و هارمین تاثیر می گذارد.مهار کانال های کلسیم وابسته به ولتاژ نوع L(VOC) در حلقه های سالم اندوتلیوم با دیلیتیازم موجب کاهش استراحت(گشادی رگی) ناشی از هارمالین علاوه بر هارمین می شود.پیش تیمار با هارمالین و هارمین (3،10 یا 30 میکرومتر) موجب تغییر منحنی پاسخ دوز القا شده توسط فنیل فرین در برابر پاسخ صحیح و ماکزیمم کاهش یافته و نشان داد که تاثیر خنثی کننده هر دو آلکالویید روی گیرنده های آدرنالین آلفا 1،غیر رقابتی می باشد.این دو آلکالویید با مصرف رادیکال های آزاد تولید شده توسط DPPH، یک ففعالیت آنتی اکسیدانی اعمال می کنند.از این رو،نتایج حال حاضر حاکی از آن می باشد که تاثیر گشاد کنندکی رگی هارمالین مربوط به فعالیت آن در مسیر پروستا اسیلین و سلول های اندوتلیال برای آزادی NO است.با این حال، آلکتالویید ها می توانند به عنوان بلوک کننده VOC و بازدارنده های فسفودی استراز عمل کنند که به دنبال آن سطوح دومین پیام رسان ها را افرایش داده(cAMP و Cgmp) و سطح رادیکال های آزاد را در بافت ها کاهش می دهند.

بدون دیدگاه