مقالات ترجمه شده رشته علوم مواد غذایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم مواد غذایی
ترجمه مقاله تست های رهاسازی استرس و بازیابی خزش روی دانه های گندم در مقابل خمیر آن

ترجمه مقاله تست های رهاسازی استرس و بازیابی خزش روی دانه های گندم در مقابل خمیر آن

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پیش بینی نقطه انجماد محلول های خنک کننده مایع چند جزیی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی نقطه انجماد محلول های خنک کننده مایع چند جزیی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله مزیت های میکروبی و ریسک های مصرف پنیر تهیه شده از شیر خام  - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مزیت های میکروبی و ریسک های مصرف پنیر تهیه شده از شیر خام - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32