مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی
ترجمه مقاله مقدمه ای بر اقتصاد دایره ای در مناطق در حال توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقدمه ای بر اقتصاد دایره ای در مناطق در حال توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله تاثیر ویروس کووید 19 بر روی وابستگی بازار سهام (بورس) چین - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تاثیر ویروس کووید 19 بر روی وابستگی بازار سهام (بورس) چین - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی: شواهدی از ترکیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی: شواهدی از ترکیه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله متنوع سازی بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله متنوع سازی بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گزینه های سهام و معاملات پیش فرض اعتبار در مدیریت ریسک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 46
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ارزش گذاری سهام بر مدیریت شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله متغیرهای تاثیرگذار بر استفاده از رمزارزها - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ارز مجازی به عنوان نوآوری پولی فراگیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارز مجازی به عنوان نوآوری پولی فراگیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله چارچوب داده کاوی برای پیش بینی مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب داده کاوی برای پیش بینی مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21