مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک
ترجمه مقاله شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک ملکول کبالت و تیتانیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک ملکول کبالت و تیتانیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نفوذ ردیاب نیکل در آلیاژهای آنتروپی بالا CoCrFeNi و CoCrFeMnNi - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ ردیاب نیکل در آلیاژهای آنتروپی بالا CoCrFeNi و CoCrFeMnNi - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله کنترل میدان الکتریکی گازهای آلاینده‌ شعله های پروپان - نشریه Gnest

ترجمه مقاله کنترل میدان الکتریکی گازهای آلاینده‌ شعله های پروپان - نشریه Gnest

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله غلظت جرمی و منابع ذرات معلق در هوا با تفکیک زمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غلظت جرمی و منابع ذرات معلق در هوا با تفکیک زمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سنتز نانوکامپوزیت هسته/ پوسته‌ NiO@MnO2 برای کاربرد ابرخازن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز نانوکامپوزیت هسته/ پوسته‌ NiO@MnO2 برای کاربرد ابرخازن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله عملکرد توری سیمی حذف کننده رطوبت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عملکرد توری سیمی حذف کننده رطوبت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25