تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کنترل میدان الکتریکی گازهای آلاینده‌ شعله های پروپان – نشریه Gnest

عنوان فارسی: کنترل میدان الکتریکی گازهای آلاینده‌ شعله های پروپان
عنوان انگلیسی: Electric Field Control Of Polluting Emissions From A Propane Flame
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2001 نشریه : Gnest
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5850 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.19Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: فیزیک و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و شیمی محیط زیست
دانشگاه: موسسه فیزیک، دانشگاه لتونی، لتونی
کلمات کلیدی: میدان الکتریکی، انتقال جرم یا گرما، احتراق سوخت، محبوس کردن کربن و جداسازی کربن، کاهش CO2
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیش‌زمینه‌ی نظری اثرات میدانی بر روی یک شعله

فرایندهای تجربی

بررسی اثرات میدان الکتریکی بر انتقال جرم و حرارت و احتراق سوخت

کنترل الکتریکی جذب کربن و سوخت دی کربونزسیون

کنترل الکتریکی شکل گیری NOx

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The present study is performed with the aim to reduce the levels of polluting emissions from fuel combustion that produce acid rains and the greenhouse effect (NOx , CO2). The electric field effects on the processes of heat/mass transfer and propane combustion are studied in order to perform electric control of the levels of polluting emissions from the flame. The results of experimental studies show the direct influence of the electric field’s enhanced mass transfer on local variations of the flame composition and fuel combustion. The related variations of the flame temperature, processes of soot formation, carbon capture and deposition along the flame channel flow are studied by varying the field strength and the equivalence ratio of the propane-air mixture. The results show that the electric field effect on soot formation, carbon capture and sequestration, for fuel-rich flame flow, can be used to reduce the levels of CO2 emissions from the flame. In addition, the field-enhanced heat/ mass transfer to the channel walls, for fuel-lean conditions, can be used to control the fuel combustion, flame temperature and temperaturesensitive levels of NOx emissions. The most pronounced electric field effects on fuel combustion and composition of the products are observed in the limit of the weak fields (U<1,2 kV, E<105 V m-1).

نمونه متن ترجمه

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف کاهش عملکرد سطوح گازهای آلاینده‌ی احتراق سوخت می‌باشد که تولید کننده ی باران اسیدی و اثر گلخانه ای (NO، CO2) هستند. اثرات میدان الکتریکی در فرایندهای انتقال جرم و حرارت احتراق پروپان به منظور کنترل اجرای کردن کنترل الکتریکی سطوح انتشار آلودگی شعله پروپان از پیش آماده‌شده هستند. نتایج حاصل از مطالعات تجربی تأثیر مستقیم افزایش حجم میدان الکتریکی را بر محل ناپایداری ترکیب شعله ها و احتراق سوخت نشان می دهد. تغییرات مربوط به درجه‌ی حرارت شعله، فرایند تشکیل دوده، به‌کارگیری کربن و رسوب در امتداد کانال شعله به‌واسطه‌ی تغییر قدرت میدان و نسبت تعادل ترکیب پروپان و هوا موردمطالعه قرار می‌گیرد. نتایج اثرات میدان الکتریکی بر روی تشکیل دوده نشان داد که، به‌کارگیری و جداسازی کربن، در جریان شعله‌ی غنی از سوخت را می‌توان برای کاهش سطوح انتشار گاز CO2 مورداستفاده قرارداد. علاوه بر این، افزایش میدان انتقال حرارت یا جرم به دیواره‌های کانال، برای شرایط سوخت چربی می‌تواند برای کنترل احتراق سوخت، دمای شعله و سطوح دمایی از خروجی‌های NO مورداستفاده قرار گیرد. میدان الکتریکی اثرات بسیار مشخصی بر احتراق سوخت و ترکیبات تولید شده در محدوده‌ی زمینه‌های ضعیف دارد که قابل‌مشاهده هستند. (U<1,2 کیلوولت, E<105 V m-1).