ترجمه مقاله مکانیزم تحول در (Fe3(B,C و Fe23(C,B)6 حالت جامد در ناحیه هیپویوتکتیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکانیزم تحول در (Fe3(B,C و Fe23(C,B)6 حالت جامد در ناحیه هیپویوتکتیک - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مکانیزم تحول در (Fe3(B,C و Fe23(C,B)6 حالت جامد در ناحیه هیپویوتکتیک در سیستم Fe-C-B
عنوان انگلیسی
Mechanism of the Fe3(B,C) and Fe23(C,B)6 solid-state transformation in the hypoeutectic region of the Fe-C-B system
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6565
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد، فیزیک و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و متالوژی، حالت جامد، شیمی فیزیک، نانو مواد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شیمی کاربردی و شیمی معدنی
مجله
مواد Acta
دانشگاه
دانشگاه رور بوخوم، موسسه مواد، دانشکده مهندسی مواد، آلمان
کلمات کلیدی
آلیاژ Fe-C-B آلیاژهای سه تایی، فولاد، انتقال فاز حالت جامد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2. روش تجربی
2.1. تولید نمونه ها و ذوب آزمایشگاهی
2.2. محاسبات ترمودینامیکی
2.3. متالوگرافی و خصوصیات ریزساختاری
2.4. تجزیه و تحلیل فاز
3. نتایج و بحث
3.1. تشکیل فاز و تحولات در حالت جامد
.3.1.1تشکیل فاز (Fe3(B,C به عنوان ریز ساختار اولیه Fe23(C,B)6
3.1.2. تجزیه فاز (Fe3(B,C و تشکیل فاز Fe23(C,B)6 و Fe2B
.3.1.3سینتیک تحول( Fe23(C,B)6‹——› Fe3(B,C
.3.1.4 ارتباط برای طراحی آلیاژ
4.خلاصه و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigates the microstructural mechanisms involved in the solid-state transformation of the Fe3(B,C) / Fe23(C,B)6 phases in the hypoeutectic region of the iron-carbon-boron (Fe-C-B) system. We analyzed the influence of different initial microstructural characteristics on the Fe3(B,C) / Fe23(C,B)6 transformation with regards to the matrix phase, matrix C content, B/(C þ B) ratio, and agglomeration of the parental Fe3(B,C) phase. We performed thermodynamic calculations using the CALPHAD method, validated by laboratory melts with varying B/(B þ C) ratios. These laboratory melts were then microstructurally characterized by means of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), electron backscatter diffraction (EBSD), and wavelength-dispersive X-ray spectroscopy (WDS). We particularly focused on solid-state transformation of borides and carboborides of type M3(C,B) and M23(C,B)6 in the hypoeutectic region of the ternary system Fe-C-B, investigated via both in situ and ex situ XRD measurements. It was found that the solid-state transformations are influenced by enriched B inside the eutectic structure, a result of solidification. This increased B content is not reduced in solid state due to the kinetic limitations of B and C inside the hard-phase structure. Thus phase stability is subject to local equilibria depending on the local C and B concentration of the hard-phase structure. In this process the Fe23(C,B)6 phase also forms a shell-like structure surrounding the Fe3(B,C) and Fe2B phases.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه به بررسی مکانیزم های ریزساختاری مرتبط در تغییر حالت جامد در فازهای Fe3(B,C) / Fe23(C,B)6 در ناحیه هیپویوتکتیک در سیستم آهن-کربن-بور C-B) (Fe- می پردازد.ما تأثیر ویژگی های مختلف اولیه ریزساختاری در تغییر حالت Fe3(B,C) / Fe23(C,B)6 با توجه به فاز زمینه،محتوی زمینه C،نسبت B/(C+B) ،و کلوخه ای شدن در فاز اصلی Fe3(B,C) آنالیز کردیم. ما محاسبات ترمودینامیکی با استفاده از روش CALPHAD انجام دادیم ، که به وسیله ی آزمایشگاه ذوب با نسبت های مختلف (B/(C+B تأیید شده می باشد.این ذوب آزمایشگاهی سپس مشخصات ریز ساختاری را به وسیله پراش اشعه (X (XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش الکترونی برگشتی (EBSD)، و طیف سنجی متفرق کننده طول موج اشعه ایکس شرح داده بودند.ما مخصوصأ روی تغییرحالت جامد بورید و کربوبوریدها از نوع (M3(C,B و M23(C,B)6 در ناحیه هیپویوتکتیک سیستم سه تایی آهن_کربن_بور تمرکز کردیم،به وسیله هر دو درجا و در بیرون اندازه گیری اشعه ایکس تحقیق شده است.این فهمیده شد که استحاله های حالت جامد به وسیله قسمت داخلی B غنی شده ساختار یوتکتیک،یک نتیجه انحماد تأثیر داشته بودند.این محتویB افزایش یافته در حالت جامد به علت محدودیت های کینیتیکی B و C قسمت داخلی فاز سخت ساختار کاهش نیافته بود.بنابراین پایداری فاز در معرض تعادل داخلی وابسته به C داخلی و غلظت B فاز سخت ساختار قرار گرفته است.در این فرآیند فاز Fe23(C,B)6 نیز یک ساختار پوسته ای شکل دور فازهای (Fe3(B,C و Fe2B تشکیل شد.

بدون دیدگاه