مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی
ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی ژنراتور ورنیر مغناطیس دائمی برای سیستم توربین بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی و کنترل توربین و مزرعه بادی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29