مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی
ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه های برق حرارتی در آلمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه های برق حرارتی در آلمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله واکنش متقابل خاک - سازه استاتیک و دینامیک برج های خنک کننده کازرون

ترجمه مقاله واکنش متقابل خاک - سازه استاتیک و دینامیک برج های خنک کننده کازرون

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

ترجمه مقاله اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله معیارهای شرکت UN GAS جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین HP AVON

ترجمه مقاله معیارهای شرکت UN GAS جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین HP AVON

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 38
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستمهای تبدیل انرژی باد- نشریه IEEE

ترجمه مقاله ژنراتور القایی دارای تغذیه دوبل برای سیستمهای تبدیل انرژی باد- نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26