ترجمه مقاله عملکرد گرمایی یک کالکتور هوای خورشیدی جدید CPC با آرایش تخت میکرولوله گرمایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عملکرد گرمایی یک کالکتور هوای خورشیدی جدید CPC با آرایش تخت میکرولوله گرمایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عملکرد گرمایی یک کالکتور هوای خورشیدی جدید CPC با آرایش تخت میکرولوله گرمایی
عنوان انگلیسی
Thermal performance of a new CPC solar air collector with flat 1 micro-heat pipe arrays
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
38
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6183
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی انرژی و مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سیالات، تبدیل انرژی، تاسیسات حرارتی و برودتی، انرژی و محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر
مجله
مهندسی حرارتی کاربردی - Applied Thermal Engineering
دانشگاه
گروه مهندسی تاسیسات و محیط زیست، کالج معماری و مهندسی عمران، دانشگاه تکنولوژی پکن، چین
کلمات کلیدی
کالکتور هوای خورشیدی، CPC، آرایش تخت لوله میکرو گرمایی، ثابت زمان، بازدهی گرمایی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. جزئیات کالکتور و سیستم آزمایشی
2.1 آرایش تخت میکرولوله گرمایی
2.2 ساختار FMHPA – CPC SAC بدیع
2.2.1 ترکیب واحد جمع آوری
2.2.2 ساختار CPC
2.2.3 فرآیند کاری کالکتور
2.3. آزمایشات
2.3.1. تجهیزات آزمایش
2.3.2. روش آزمایش
3. تجزیه و تحلیل
3.1. کارامدی نوری کالکتور
4. نتایج و بحث
4.1. تعیین ثابت زمان جمع کننده
4.2. بازدهی گرمایی
4.3. ویژگی های مقاومتی کالکتور
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract A new type of compound parabolic concentrator (CPC) solar air collector (SAC) with flat micro-heat pipe arrays (FMHPA) was investigated in this study. A cylindrical absorber was  constructed by inserting the FMHPA into an evacuated glass tube to transport heat during the working process. The new FMHPA-CPC SAC is an edge ray collector with a concentration ratio of  1.8. The core concept is the integration of the FMHPA, an absorber tube, and a CPC reflector as a heat-collecting unit. Thermal performance investigation was conducted theoretically and 18 experimentally. This study mainly analyzed the effect of different factors on the thermal performance of the collector. The efficiencies and heat loss coefficients of the new collector were determined. Experimental curves with different testing conditions are presented. The optimal value of efficiency  was determined for the SAC. The aperture area of each CPC collecting unit is approximately 0.4 m2 .  The new FMHPA-CPC SAC was tested in Beijing, China. The average efficiency was approximately  61% at a volume flow rate of 320 m3 /h, with a radiation of 799 W/m2 (ambient temperature of  28.8 °C). The instantaneous efficiency reached 68%, depending on the solar radiation, air volume flow rate, and ambient temperature. In addition, the time constant of the collector was approximately  14.8 min, with an air volume flow rate of 260 m3 /h.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک نوع جدید از کالکتور هوای (SAC) متمرکز کننده ترکیبی سهموی (CPC) خورشیدی با آرایش تخت میکرولوله گرمایی(FMHPA) در این مطالعه بررسی شد. یک جاذب استوانه ای توسط درج FMHPA درون یک لوله شیشه ای خالی برای انتقال گرما در طی فرآیند کاری، ساخته شد. FMHPA-CPC SAC جدید یک کالکتور لبه ای پرتو است با نسبت غلظت 1.8. مفهوم اصلی، یکپارچگی FMHPA، یک لوله جاذب و یک رفلکتور CPA به عنوان یک واحد جمع آوری گرما می باشد. بررسی عملکرد گرمایی به صورت نظری و تجربی انجام شد. این مطالعه عمدتا اثر عوامل مختلف بر عملکرد گرمایی کالکتور را بررسی می کند. کارآمدی های و ضرایب تلفات گرمای کالکتور جدید تعیین شدند. منحنی های آزمایشی با شرایط مختلف تست ارائه شده اند. ارزش بهینه کارآمدی برای SAC نیز تعیین شد. مساحت روزنه هر واحد جمع آوری CPC تقریبا 0.4 مترمربع است. FMHPA-CPC SAC جدید در پکن، چین تست شد. کارآمدی متوسط تقریبا 61% در حجم نرخ جریان 320 مترمکعب/ساعت و تابش 799 وات/مترمربع می باشد (دمای پیرامونی 28.8 درجه). بازدهی آنی به 68% رسید که بسته به تابش خورشیدی، نرخ جریان حجم هوا و دمای پرمون است. علاوه بر این، ثابت زمان کالکتور تقریبا 14.8 دقیقه بود با نرخ جریان حجم هوای 260 مترمکعب/ساعت.

بدون دیدگاه