مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی
ترجمه مقاله یک نمونه آزمایشی از تولید برق آبی میکرو

ترجمه مقاله یک نمونه آزمایشی از تولید برق آبی میکرو

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله یک طراحی کنترل نوین MPPT برای سیستم های تولید برق توربین بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک طراحی کنترل نوین MPPT برای سیستم های تولید برق توربین بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله روش های کنترل مد اسلایدی توان انفعالی و فعال یک DFIG با MPPT

ترجمه مقاله روش های کنترل مد اسلایدی توان انفعالی و فعال یک DFIG با MPPT

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مبدل نوین الکترواستاتیک انرژی باد

ترجمه مقاله مبدل نوین الکترواستاتیک انرژی باد

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مبدل حرارتی با بهره وری انرژی برای سیستم های تهویه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مبدل حرارتی با بهره وری انرژی برای سیستم های تهویه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8