ترجمه مقاله شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3 - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبیه سازی عددی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر روی انتقال گرما و همگنی نانو سیال AL2O3 در کانال هایی که از DPM و RSM استفاده می کنند
عنوان انگلیسی
Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7765
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سیالات و تبدیل انرژی
مجله
تکنولوژی پودر پیشرفته - Advanced Powder Technology
دانشگاه
گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
کلمات کلیدی
روش واکنش سطح، تحلیل حساسیت، مدل فاز گسسته، انتقال گرما، همگنی نانو سیالات
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
معادلات مدنظر و مدل ریاضی
شرط کرانی
ورودی کانال
راه حل های عددی و اعتباردهی
روش بهینه سازی
نتایج و بحث
تحلیل آماری
تحلیل واریانس و تخمین مدل
تحلیل حساسیت
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper, a 2-D numerical study and a sensitivity analysis of convective heat transfer in a channel are investigated using the Discrete Phase Model along with determination of the nanoparticles concentration distribution. Numerical simulations are carried out to investigate the effects of the three parameters, the Reynolds number (250 ≤∅ ≤ 650), nanoparticles volume fraction (0.01≤ ∅ ≤ 0.05) and nanoparticles diameter (40 nm ≤ dp ≤ 100 nm) on the heat transfer performance and nanoparticles distribution. In addition, the effective parameters analysis is performed utilizing the Response Surface Methodology. The results indicated that increasing the Re number and U and decreasing of dp, enhances the mean total Nusselt number. Also, an enhancement in dp and U and reduction of Re number increases the homogeneity of the nano-fluid. In addition, it is found that the sensitivity of the mean total Nusselt number to Re number, U and dp parameters is more than the sensitivity of the nanoparticles concentration ratio to these parameters.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، روش عددی 2-D و تحلیل حساسیت همرفت انتقال گرما در کانال ها با استفاده از مدل گسسته فازی با تعیین غلظت توزیع ذرات نانو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. شبیه سازی های عددی برای بررسی تاثیر 3 پارامتر عدد Reynold (50≤Re≤250)، حجم شکست ذرات نانو (0.01≤∅≤0.05)و قطر ذرات نانویی (40nm≤d≤100nm)بر روی عملکرد انتقال گرما و توزیع ذرات درون کانال مورد استفاده قرار گرفت. ما در این مقاله، تحلیل پارامترهای موثر را با استفاده از روش واکنش سطح انجام دادیم. نتایج نشان دادند که افزایش عدد Re و ∅ و کاهش dp منجر به افزایش کل میانگین عدد ناسلت خواهد شد. همچنین افزایش dp و ∅ و کاهش Re، همگنی ذرات نانو را افزایش داد. علاوه بر این یافته¬ها نشان دادند که حساسیت کل میانگین عدد ناسلت به پارامترهای Re ، ∅ و dp بیشتر از حساسیت نسبت غلظت ذرات نانو به این پارامترها می باشد.

بدون دیدگاه