مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تبدیل انرژی
دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو - نشریه ASME

دانلود ترجمه مقاله عملکردهای توربین توربوشارژر دو ورودی در خودرو - نشریه ASME

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالس EGR

دانلود ترجمه مقاله عملکرد و ارزیابی میدان جریان پالس EGR

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله روش تلفیقی توزیع بار انرژی و تحلیل پینچ - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله روش تلفیقی توزیع بار انرژی و تحلیل پینچ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله روان کننده ها برای سیستم انتقالات قدرت پیوسته تسمه فلزی - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله روان کننده ها برای سیستم انتقالات قدرت پیوسته تسمه فلزی - مجله MDPI

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله محاسبه جریان متلاطم ناپایدار در کمپرسور محوری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله محاسبه جریان متلاطم ناپایدار در کمپرسور محوری - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 19