دانلود ترجمه مقاله همگن سازی احتراق تراکمی گاز مایع نفتی و بنزین درموتور - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله همگن سازی احتراق تراکمی گاز مایع نفتی و بنزین درموتور - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
همگن سازی احتراق تراکمی LPG و بنزین با استفاده از زمان بندی متغیر سوپات درموتور
عنوان انگلیسی
Homogeneous charge compression ignition of LPG and gasoline using variable valve timing in an engine
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2007
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4515
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک خودرو، ساخت و تولید، حرارت‌ و سیالات، تبدیل انرژی، مهندسی فرآیند و شیمی تجزیه
مجله
سوخت (Fuel)
دانشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، جمهوری کره
کلمات کلیدی
H C C I : شارژ همگن احتراق تراکمی، L P G : گاز تحت فشار، ( D M E ) : دی متیل اتیر
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ دستگا های تجربی
۱ ۲ موتور
۲ ۲ شرایط ازمایشگاهی
۳ نتایج بحث
۱ ۳ ویژگی های احتراق موتورH C C I L P G
۲ ۳ گازهای خروجی از اگزوز موتور HCCI –LPG
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The combustion characteristics and exhaust emissions in an engine were investigated under homogeneous charge compression ignition (HCCI) operation fueled with liquefied petroleum gas (LPG) and gasoline with regard to variable valve timing (VVT) and the addition of di-methyl ether (DME). LPG is a low carbon, high octane number fuel. These two features lead to lower carbon dioxide (CO2) emission and later combustion in an LPG HCCI engine as compared to a gasoline HCCI engine. To investigate the advantages and disadvantages of the LPG HCCI engine, experimental results for the LPG HCCI engine are compared with those for the gasoline HCCI engine. LPG was injected at an intake port as the main fuel in a liquid phase using a liquefied injection system, while a small amount of DME was also injected directly into the cylinder during the intake stroke as an ignition promoter. Different intake valve timings and fuel injection amount were tested in order to identify their effects on exhaust emissions and combustion characteristics. Combustion pressure, heat release rate, and indicated mean effective pressure (IMEP) were investigated to characterize the combustion performance. The optimal intake valve open (IVO) timing for the maximum IMEP was retarded as the kTOTAL was decreased. The start of combustion was affected by the IVO timing and the mixture strength (kTOTAL) due to the volumetric efficiency and latent heat of vaporization. At rich operating conditions, the h90–20 of the LPG HCCI engine was longer than that of the gasoline HCCI engine. Hydrocarbon (HC) and carbon monoxide (CO) emissions were increased as the IVO timing was retarded. However, CO2 was decreased as the IVO timing was retarded. CO2 emission of the LPG HCCI engine was lower than that of the gasoline HCCI engine. However, CO and HC emissions of the LPG HCCI engine were higher than those of the gasoline HCCI engine.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ویژگی های احتراق و گازهای خروجی اگزوز در یک موتوراحتراق تراکمی تحت بارهمگن درعملیات سوخت با گاز مایع (HCCI ) و (LPG ) و بنزین باتوجه به زمان بندی متغیر سوپات (VVT) مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر این دی متیل اتر ( BME ) نیز ارائه شده است LPG با کربن کم و اْْکتان بالا است این دو ویژگی منجر به کاهش دی اکسید کربن بعد از احتراق از یک موتور ( LPG – HCCIشده یک نسبت به یک موتور HCCI بنزین مقایسه میشود بررسی مزایا و معایب موتور LPG –HCCI انجام شده نتایج تجربی برای موتور HCCI – LPG نسبت به موتور HCCI بنزینی مقایسه شده است . ( LPG ) در پورت مصرف به عنوان سوخت اصلی در یک فاز مایع با استفاده از یک سیستم تزریق مایع است در حالی که
مقدار کمی از BME نیز مستقیما به داخل سیلندر در حال مرحله مکش به عنوان احتراق اولیه تزریق میشود . زمان بندی مختلف سوپاپ و مقدار تزریق سوخت به منظور شناسایی اثرات انها بر گاز های خروجی
اگزوز بود . و ویژگی های احتراق مورد ازمایش قرار میگیرند . فشار احتراق سرعت آزاد شدن حرارت و فشار متوسط موثر برای توضیف عملکرد احتراق مورد بررسی قرار میگیرد سوپاپ باز بهینه بازمان بندی برای حداکثر فشار متوسط موثر ( I M E P ) به عنوان λ مجموع کاهش می یابد شروع احتراق تحت تاثیر زمان
I V O بوده و قدرت اختلاط برا ساس λ مجموع می باشد که با توجه به راندمان حجمی و گرمای نهان تبخیر می باشد در شرایط غنی زاویه تتا از90 تا 20 درصد در موتور HCCI بنزینی است هیدروکربن و مونوکسیدکربن جزو گاز های گلخانه ای است که در زمان IVO کاهش میابد انتشار مونواکسید کربن از موتور H CCI کمتر از مورد HCCI بنزینی می باشد با این حال CO و H C در موتور H C C I L P G بالاتر از H C I بنزینی است .

بدون دیدگاه