مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع
ترجمه مقاله کنترل بهینه ولتاژ در شبکه توزیع در حضور DGها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل بهینه ولتاژ در شبکه توزیع در حضور DGها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله برق رسانی: رابطه بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برق رسانی: رابطه بین رفتار مصرف کننده و سیاست عمومی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مدل بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص توان نیروگاه بادی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله مدل بهینه سازی چند هدفه برای تخصیص توان نیروگاه بادی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20