مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید، انتقال و توزیع
دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای توزیع اقتصادی بار - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای توزیع اقتصادی بار - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله روشی نوین در مدل سازی کوره قوس الکتریکی جهت مطالعه چشمک زن

دانلود ترجمه مقاله روشی نوین در مدل سازی کوره قوس الکتریکی جهت مطالعه چشمک زن

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تحلیل هارمونیک و فلیکر در کوره قوس سیستم های قدرت

دانلود ترجمه مقاله تحلیل هارمونیک و فلیکر در کوره قوس سیستم های قدرت

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله تعامل هارمونیک بین مبدل های نیرو و شبکه توزیع

دانلود ترجمه مقاله تعامل هارمونیک بین مبدل های نیرو و شبکه توزیع

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12