دانلود ترجمه مقاله روشی نوین در مدل سازی کوره قوس الکتریکی جهت مطالعه چشمک زن

دانلود ترجمه مقاله روشی نوین در مدل سازی کوره قوس الکتریکی جهت مطالعه چشمک زن
قیمت خرید این محصول
۱۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روشی نوین در مدل سازی کوره قوس الکتریکی جهت مطالعه چشمک زن (فلیکر)
عنوان انگلیسی
A Novel Method of Electrical Arc Furnace Modeling for Flicker Study
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3225
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
انتقال و توزیع، برق قدرت و مهندسی الکترونیک
دانشگاه
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
کلمات کلیدی
کوره قوس الکتریکی (EAF) ، مدل سازی، کیفیت توان، چشمک زن، هارمونیک
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مدلهای ایستا
۳ رفتار دینامیکی مدلهای حیطه زمانی
۴ روش پیشنهاد شده برای شبیه سازی چشمک زن توسط EAF
۵ نتایج شبیه سازی
۶ نتیجه گیری
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Voltage flicker and harmonics are the power quality problems which are introduced to the power system as a result of nonlinear and stochastic behavior of the arc furnace operation. To analyze harmonic and flicker generated by an arc furnace, accurate arc furnace models are needed. In this paper, different arc furnace models with different level of complexity are reviewed. In the first part of this paper a new developed time domain static model based on a piece-wise linear approximation of the V-I characteristics of the arc furnace is presented. While static arc models are useful for harmonic studies, dynamic models are useful for power quality studies specially the study of voltage flicker. In the second part of the paper, dynamic model for an arc furnace using MATLAB (Simulink) is presented. In addition to this, the novelty of this simulation technique lies in the fact that the variation of power transmitted to the load by the arc furnace during the cycle of operation is considered, thus making the proposed model more accurate and dependent on the operating conditions of the load. Finally recommendations are made for the application of some of these models and the accuracy of the presented model to other models from the practical point of view by using MATLAB is shown.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پدیده های هارمونیک و چشمک زن ولتاژ از جمله مشکلات کیفیت نیرو به شمار می روند که به خاطر رفتار غیر خطی و تصادفی کار کوره قوسی در شبکه نیرو رخ می دهد. به منظور تجزیه و تحلیل هارمونیک و چشمک زن تولید شده در کوره قوسی، به مدلهای کوره قوسی درستی نیاز می باشد. در این مقاله، مدلهای مختلف کوره قوسی با سطح پیچیدگی متفاوت مرور شده است.
در بخش اول این مقاله، مدل ایستا حیطه زمانی جدیداً توسعه یافته ای بر اساس تقریب خطی قطعه ای ویژگیهای V-I کوره های قوسی مطرح شده است. اگرچه مدلهای قوسی ایستا در مطالعات هارمونیک مفید عمل می کنند، اما مدلهای دینامیکی در مطالعات کیفیت نیرو به ویژه مطالعه چشمک زن ولتاژ مفید می باشند.در بخش دوم این مقاله، یک مدل دینامیکی برای کوره قوسی با استفاده از برنامه (MATLAB (Simulik معرفی شده است. علاوه براین، جدید و تازگی تکنیک های شبیه سازی ریشه در آن داردکه تغییر توان منتقل شده به بار توسط کوره قوسی در طول چرخه عملیات مد نظر قرار گرفته و بدین طریق مدل پیشنهاد شده از صحت بیشتری برخوردار شده و این وضعیت به شرایط عملیاتی بار بستگی دارد.در مورد کاربرد بعضی از مدلها و صحت مدل معرفی شده نسبت به سایر مدلها از دیدگاه عملی با استفاده از برنامه MATLAB توصیه های نهایی مطرح شده است.

بدون دیدگاه