تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله برنامه ریزی توسعه خط انتقال مبتنی بر الگوریتم های ترکیبی EDA/DE با در نظر داشتن نفوذ توان بادی – نشریه IEEE

عنوان فارسی: برنامه ریزی توسعه خط انتقال مبتنی بر الگوریتم های ترکیبی EDA/DE با در نظر داشتن نفوذ توان بادی
عنوان انگلیسی: Transmission Expansion Planning Based on Hybrid EDAIDE Algorithm Considering Wind Power Penetration
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2015 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : ژورنال
کد محصول : 9811 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.02Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، تولید، انتقال، توزیع، سیستم های قدرت
مجله: IEEE Eindhoven PowerTech
دانشگاه: دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ، دانشگاه برق شمال چین
کلمات کلیدی: تکاملی تفاضلی ، برآورد الگوریتم توزیع ، برنامه ریزی توسعه خط انتقال ، نفوذ توان بادی
کلمات کلیدی انگلیسی: Differential Evolution - Estimation of Distribution Algorithm - Transmission Expansion Planning - Wind Power Penetration
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج ننشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1109/PTC.2015.7232538
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مدل TEP در ارتباط با جایگاه بهینه برای نفوذ توان بادی

الف ) تابع هدف

ب) محدودیت ها

ج) مدل مکان یابی بهینه برای تزریق توان بادی

3. الگوریتم ترکیبی بهبود یافته ی EDA/DE

الف) مقدمه ای خلاصه در مورد DE و EDA

ب) EDA بهبود یافته

ج) الگوریتم ترکیبی EDA/DE

4. مورد مطالعه

5. جمع بندی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

It poses high requirements for the c alculation speed and the precision of the solving method when we consider the large-scale transmission expansion planning (TEP) problems. T herefore, combined with the respective characteristics ofEDA (Distribution of Estimation Algorithm) and DE (Differential Evolution algo rithm), this paper puts forward a new hybrid EDAIDE algorithm for large-scale TEP problems. Me anwhile, it improves the updating mechanism of probabilistic model of EDA based on the characteristics of the TEP problems. Considering the investments of grid company, the new energy incentive politics and network security constraints, this paper proposes a m ulti-objective static plannin g model for the TEP considering wind power penetration, which takes the compre hensive cost ,the wind curta ilment and the risk v alue into consideration. Finally ,a specific example is applied in this p aper to verify the applicability and effectiveness of the proposed model and algorithm.

نمونه متن ترجمه

چکیده

زمانی که مسئله های مرتبط با برنامه ریزی توسعه ی خط انتقال در مقیاس بزرگ (TEP) را در نظر داریم، محاسبه ی سرعت و دقت روش حل مسئله، یکی از مهم ترین موضوعات میباشد. ازین رو، در ترکیب با مشخصه ی مرتبط از EDA ( توزیع الگوریتم تخمین) و DE ( الگوریتم تکاملی تفاضلی) ، این مقاله یک الگوریتم EDA/DE جدید را برای مسئله های TEP ارائه میکند. در عین حال، این مقاله مکانیزم های به روز رسانی مدل احتمالاتی EDA مبتنی بر مشخصه ی مسئله های TEP را هم بهبود میبخشد. با در نظر داشتن سرمایه گذاری های شرکت های شبکه ی برق، سیاست های انگیزشی جدید در زمینه ی انرژی و محدودیت های امنیت شبکه، این مقاله یک مدل برنامه ریزی ایستا با چند هدف را برای TEP با در نظر داشتن نفوذ توان بادی ارائه میکند، که عواملی چون هزینه ی کلی، انقطاع باد و ارزش خطر را در نظر میگیرد. در نهایت، یک نمونه ی ویژه در این مقاله ارائه شده است تا کارایی و تاثیر مدل و الگوریتم مورد استفاده، تایید شود.