مقالات ترجمه شده ارزان شیمی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته شیمی
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن تصفیه شده پنبه دانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن تصفیه شده پنبه دانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پلی فنول چای سبز

ترجمه مقاله پلی فنول چای سبز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تحقیق محاسباتی نوع پیوند درمولکول (CH3XC=S…S (X=H,HO,HS,PH2,CH3 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحقیق محاسباتی نوع پیوند درمولکول (CH3XC=S…S (X=H,HO,HS,PH2,CH3 - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7