ترجمه مقاله عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم - نشریه ACS

ترجمه مقاله عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم - نشریه ACS
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید
عنوان انگلیسی
Acalypha torta Leaf Extract as Green Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Hydrochloric Acid Solution
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2012
نشریه
ACS
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f222
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی معدنی و شیمی کاربردی
دانشگاه
گروه شیمی، دانشکده علوم شیمی، دانشگاه کویمپو، کارناتاکا، هند
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. روشها و مواد
1.2. تهیه عصاره گیاهی
2.2. تهیه نمونه های فلز
3.2. اندازه گیری های کاهش وزن
4.2. اندازه گیری های الکتروشیمیایی
3. نتایج و بحث
1.3. اندازه گیری های کاهش وزن
1.1.3. اثر دما
2.1.3. ایزوترم جذب ( همدمای جذب )
2.3. اندازه گیری های الکتروشیمیایی
1.2.3. اندازه گیری های پلاریزاسیون پتانسیل دینامیکی
2.2.3. اندازه گیری های طیف سنجی ایمپدانس الکتروشیمیایی
3.2.3. اندازه گیری های کرونوآمپرومتری
3.3. مطالعات مورفولوژیکی سطح
4.3. مکانیزم بازداری
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The inhibitive action of ethanol extract of Acalypha torta leaves (EAL) on corrosion of mild steel in 1 M HCl solution was investigated by weight loss, potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy, chronoamperometric measurements, and scanning electron microscopic observations. The adsorption of EAL on mild steel follows a Langmuir adsorption isotherm, and the activation parameters governing the adsorption process were calculated and discussed. Polarization measurements reveal that the EAL acts as a mixed-type inhibitor. The inhibition efficiencies obtained from weight loss measurements and electrochemical tests were in good agreement.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عمل بازدارنده عصاره اتانولی برگهای آکالیفا تورتا ) Ethanol extract of Acalypha torta Leaves ( روی خوردگی فولاد نرم در محلول HCl 1 M بوسیله کاهش وزن ، پلاریزاسیون پتانسیل دینامیکی ، طیف سنجی ایمپدانس الکتروشمیایی ، اندازه گیری های کرونوآمپرومتری و مشاهدات اسکن میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. جذب سطحی عصاره اتانولی برگهای آکالیفا تورتا ) EAL ( روی فولاد نرم از ایزوترم جذب لانگمویر پیروی می کند و پارامترهای فعال سازی حاکم بر فرایند جذب محاسبه شده و مورد بحث قرار گرفتند. اندازه گیری های پلاریزاسیون نشان می دهد که EAL به عنوان یک بازدارنده نوع مخلوط ( مختلط ) عمل می کند. راندمان بازداری بدست آمده از اندازه گیری های کاهش وزن و آزمون های الکتروشیمیایی در توافق خوبی بودند.

بدون دیدگاه