ترجمه مقاله اثر میزان کربن بر رفتار جامد سازی و ویژگی های مورفولوژی فازهای تشکیل دهنده در آلیاژ Cr-Fe-C - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر میزان کربن بر رفتار جامد سازی و ویژگی های مورفولوژی فازهای تشکیل دهنده در آلیاژ Cr-Fe-C - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر میزان کربن بر رفتار جامد سازی و ویژگی های مورفولوژی فازهای تشکیل دهنده در آلیاژ Cr-Fe-C
عنوان انگلیسی
Effect of carbon content on solidification behaviors and morphological characteristics of the constituent phases in Cr-Fe-C alloys
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F489
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، شناسایی و انتخاب مواد، بیومواد
مجله
خصوصیات مواد - Materials Characterization
دانشگاه
گروه علوم و مهندسی مواد، دانشگاه ملی چانگ هسینگ، تایوان
کلمات کلیدی
آلیاژهای Cr-Fe-C، میکروسکوپ انتقال الکترونی، رشد کریستال ، وضعیت جامد سازی، پراش الکترون برگشتی
فهرست مطالب
چکیده
1 - مقدمه
2 – روش های تجربی
3.نتایج و بحث
1.3 – مشاهده ترکیب شیمیایی و ریز ساختار
2.3 - خصوصیات مورفولوژی فازهای اولیه
3.3 - تجزیه و تحلیل پراش الکترونهای برگشتی
4.3 – وضعیت جامد سازی
4 - نتیجه گیری
تشکر و سپاسگزاری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A combination of transmission electron microscopy, electron backscatter diffraction and wavelength dispersive spectrum has been used to identify crystal structure, grain boundary characteristic and chemical composition of the constituent phases in Cr-Fe-C alloys with three different carbon concentrations. Depending on the three different carbon concentrations, the solidification structures are found to consist of primary α-phase and [α+ (Cr,Fe)23 C6] eutectic in Cr-18.4Fe-2.3 C alloy; primary (Cr,Fe)23 C6 and [α+ (Cr,Fe)23 C6] eutectic in Cr-24.5Fe-3.8 C alloy and primary (Cr,Fe)7 C3 and [α+ (Cr,Fe)7 C3] eutectic in Cr21.1Fe-5.9 C alloy, respectively. The grain boundary analysis is useful to understand growth mechanism of the primary phase. The morphologies of primary (Cr,Fe)23 C6 and (Cr,Fe)7 C3 carbides are faceted structures with polygonal shapes, different from primary α-phase with dendritic shape. The primary (Cr,Fe)23 C6 and (Cr,Fe)7 C3 carbides with strong texture exist a single crystal structure and contain a slight low angle boundary, resulting in the polygonal growth mechanism. Nevertheless, the primary α-phase with relative random orientation exhibits a polycrystalline structure and comprises a massive high-angle boundary, caused by the dendritic growth mechanism.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ترکیبی از انتقال میکروسکوپ الکترونی ، پرّاش الکترونی برگشتی و طیف انتشار طول موج برای شناسایی ساختار بلوری، ویژگی مرزی دانه و ترکیب شیمیایی فازهای تشکیل دهنده در آلیاژهای Cr-Fe-C با سه غلظت مختلف کربن، مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به سه غلظت متفاوت کربن، ساختارهای جامدسازی به ترتیب، شامل تشکیل فاز اولیه α و و فاز اوتکتیک [α+(Cr,Fe)23 C6] در C3/2 – Fe4/18- Cr ؛ فاز اولیه (Cr,Fe)23 C_6 و فاز اوتکتیک [α+(Cr,Fe)23 C6] در آلیاژ C8/3- Fe5/24- Cr و فاز اولیه Cr,Fe)7 C3) و و فاز اوتکتیک [α+(Cr,Fe)7 C3] در C9/5- Fe1/21Cr می باشند. تجزیه و تحلیل مرز دانه، برای درک مکانیسم رشد این فاز اولیه مفید می باشد. مورفولوژی های کاربیدهای اولیه Cr,Fe)23 C6) و Cr,Fe)7 C3) ساختار های تراش خورده با اشکال چند ضلعی است که با فاز اولیه α با شکل دندریتی متفاوت می باشد. در کاربید های اولیه (Cr,Fe)23 C6 و (Cr,Fe)7 C3 با بافت قوی، یک ساختار تک کریستالی بلوری وجود دارد و دارای یک مرز زاویه کم می باشد، که باعث ایجاد مکانیسم رشد چند ضلعی می شود. با این وجود، فاز اولیه α با جهت گیری نسبی تصادفی، ساختار پلی کریستالی را نشان می دهد و شامل یک مرز بزرگ با زاویه بالایی می باشد، که بوسیله مکانیسم رشد دندریتی ایجاد شده است.

بدون دیدگاه