ترجمه مقاله خصوصیت و تبادل استری روغن بادام تلخ ایرانی برای تولید بیودیزل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خصوصیت و تبادل استری روغن بادام تلخ ایرانی برای تولید بیودیزل - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خصوصیت و تبادل استری روغن بادام تلخ ایرانی برای تولید بیودیزل
عنوان انگلیسی
Characterization and transesterification of Iranian bitter almond oil for biodiesel production
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F492
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، انرژی های تجدیدپذیر و انرژی و محیط زیست
مجله
انرژی کاربردی - Applied Energy
دانشگاه
گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
کلمات کلیدی
روغن بادام تلخ، خواص روغن، بیودیزل، تبادل استری، خواص سوخت
فهرست مطالب
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
2.1 مواد
2.3 روش های تجزیه ای
3. نتایج و بحث
3.1 خواص روغن بادام تلخ
3.2. اثر نسبت مولی متانول به روغن در تولید بیودیزل
3.3. تأثیر غلظت KOH
3.4. اثر دمای واکنش
3.5 خواص بیودیزل
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In the present work the production of biodiesel using bitter almond oil (BAO) in a potassium hydroxide catalyzed transesterification reaction was investigated. The BAO was obtained from resources available in Iran and its physical and chemical properties including iodine value, acid value, density, kinematic viscosity, fatty acid composition and mean molecular weight were specified. The low acid value of BAO (0.24 mg KOH/g) indicated that the pretreatment of raw oil with acid was not required. The fatty acid content analysis confirmed that the contribution of unsaturated fatty acids in the BAO is high (84.7 wt.%). Effect of different parameters including methanol to oil molar ratio (3–11 mol/mol), potassium hydroxide concentration (0.1–1.7% w/w) and reaction temperature (30–70 C) on the production of biodiesel were investigated. The results indicated that these parameters were important factors affecting the tranesterification reaction. The fuel properties of biodiesel including iodine value, acid value, density, kinematic viscosity, saponification value, cetane number, flash point, cloud point, pour point and distillation characteristics were measured. The properties were compared with those of petroleum diesel, EN 14214 and ASTM 6751 biodiesel standards and an acceptable agreement was observed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
در مقاله حاضر، تولید بیودیزل با استفاده از روغن بادام تلخ (BAO) در یک واکنش تبادل استری کاتالیزور شده با  هیدروکسید پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت.  BAO از منابع موجود در ایران بدست آمد و خواص فیزیکی و شیمیایی آن شامل مقدار ید، مقدار اسید، دانسیته، ویسکوزیته سینماتیک، ترکیب اسید چرب و وزن مولکولی تعیین شد. مقدار پائین اسید BAO (0.24 میلی گرم KOH / g) نشان دهنده این است که نیازی به پیش تیمار نفت خام با اسید وجود ندارد. تجزیه و تحلیل محتوای اسید چرب نشان داد که سهم اسید های چرب غیر اشباع در BAO بسیار بالا است (84.7 wt٪). اثر پارامترهای مختلف از جمله نسبت مولی متانول به روغن (3 تا 11 مول بر مول)، غلظت هیدروکسید پتاسیم (1/0 تا 7/1 % وزنی/وزنی) و دمای واکنش (30-70 درجه سانتیگراد) بر تولید بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اين پارامترها فاکتورهای مهمی در واكنش تبادل استری بودند. خصوصیات سوخت بیودیزل شامل مقدار ید، مقدار اسید، دانسیته، ویسکوزیته سینماتیک، مقدار صابونی شدن، عدد ستان، نقطه اشتعال، نقطه ابری، نقطه ی ریزش و خصوصیات تقطیر اندازه گیری شد. خواص با مقادیر سوخت دیزل، استاندارد EN 14214 و استاندارد ASTM 6751 مقایسه شد و توافق قابل قبولی مشاهده شد.

بدون دیدگاه