ترجمه مقاله تهیه ذرات کاتالیستی PtAu بر روی الکترود مثبت باتری لیتیم/ هوا با آبکاری پالسی

ترجمه مقاله تهیه ذرات کاتالیستی PtAu بر روی الکترود مثبت باتری لیتیم/ هوا با آبکاری پالسی
قیمت خرید این محصول
۳۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تهیه ذرات کاتالیستی PtAu بر روی الکترود مثبت باتری لیتیم/ هوا با استفاده از آبکاری پالسی
عنوان انگلیسی
Preparation of PtAu Catalytic Particles on Positive Electrode of Li/air Battery Using Pulse Electroplating
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2012
نشریه
Electrochemsci
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f434
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و شیمی کاربردی
مجله
مجله بین المللی علوم الکتروشیمیایی - International Journal of Electrochemical Science
دانشگاه
دانشکده مهندسی شهرسازی و محیط زیست، مؤسسه فناوری هاربین، چین
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. تجربی
2.1 پالس الکتریکی ذرات PtAu
2.2مونتاژ سلول لیتیم/هوا
2.3 اندازه گیری
3. نتایج و بحث
3.1اثر پارامترهای آبکاری پالسی در خواص کاتالیزوری از ذرات PtAu
3.2اثر ترکیب حمام بر خواص ذراتPtAu
3.3 شارژ / اموال تخلیه باتری های لیتیوم هوا
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
To decline the usage of noble metals on air electrode, pulse electrodeposition technology was used to prepare the PtAu catalyst. By Cyclic Voltammograms (CV) test, Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive Spectrometer (EDS), the optimized bath composition and deposition process were determined as followed: HAuCl4 of 13.3 mmol/L, H2PtCl6 of 6.7 mmol/L, H2SO4 of 0.5mol/L, peak current density of 100mA/cm2 , pulse width of 5% and frequency of 1kHz. The PtAu catalysts that were prepared under the optimized process distributed on air electrode uniformly with particle sizes of 200~300nm and caused the discharge specific capacity of Li/air battery reaching up to 1300mAh/gcarbon+PVDF that was more than two times of that without catalyst.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
برای کاهش استفاده از فلزات گرانبها بر روی الکترود هوا، تکنولوژی آبکاری پالسی برای آماده سازی کاتالیزور PtAu استفاده شد. با آزمون ولتاموگرامهای چرخه ای (CV) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و انرژی طیف سنج انتشاری (EDS)، فرآیند ترکیب بندی و گواهی حمام بهینه سازی شده،تعیین شد به این شرح: HAuCl4 of 13.3 mmol/L, H2PtCl6 of 6.7 mmol/L, H2SO4 of 0.5mol/L چگالی جریان پیک 100mA/cm2 ، عرض پالس 5٪ و فرکانس1kHz. کاتالیزورهای PtAu که تحت فرآیند بهینه سازی شده آماده شدند، بر روی الکترود هوا به طور یکنواخت با اندازه ذرات nm 200 ~ 300 توزیع شده و ظرفیت ویژه ی تخلیه باتری لیتیم/ هوا تا رسیدن به mAh / gcarbon + PVDF 1300 را سبب می شود که بیش از دو برابر بدون کاتالیزور آن بود.

بدون دیدگاه