مقالات ترجمه شده ارزان روانشناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته روانشناسی
ترجمه مقاله موفقیت های گذشته و تفکر همگرا در گروه ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله موفقیت های گذشته و تفکر همگرا در گروه ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله روانشناسی مدرن نفس - نشریه Sage

ترجمه مقاله روانشناسی مدرن نفس - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله رشد سلامتی در کودکان با سندروم داون - نشریه PLOS

ترجمه مقاله رشد سلامتی در کودکان با سندروم داون - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شناسایی پراکنده سازی نقش در مشاوره مدرسه

ترجمه مقاله شناسایی پراکنده سازی نقش در مشاوره مدرسه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله انسجام گروهی و تعهد سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انسجام گروهی و تعهد سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ترویج فعالیت فیزیکی والدین و فرزند باهم - نشریه Sage

ترجمه مقاله ترویج فعالیت فیزیکی والدین و فرزند باهم - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نقش خاطره پردازی و سلامت روانی در بعد زندگی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله نقش خاطره پردازی و سلامت روانی در بعد زندگی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بازده کرامت درمانی روی افسردگی و اضطراب در بیماران لاعلاج پرتغالی

ترجمه مقاله بازده کرامت درمانی روی افسردگی و اضطراب در بیماران لاعلاج پرتغالی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اختلال هماهنگی رشد - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اختلال هماهنگی رشد - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله قراردادهای روانشناختی برای کارمندان کلیدی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله قراردادهای روانشناختی برای کارمندان کلیدی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله تفاوت های فردی در استراتژی های خود افزایی و حمایت از خود - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تفاوت های فردی در استراتژی های خود افزایی و حمایت از خود - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 14