ترجمه مقاله بازده کرامت درمانی روی افسردگی و اضطراب در بیماران لاعلاج پرتغالی

ترجمه مقاله بازده کرامت درمانی روی افسردگی و اضطراب در بیماران لاعلاج پرتغالی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بازده کرامت درمانی روی افسردگی و اضطراب در بیماران لاعلاج پرتغالی: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی فاز 2
عنوان انگلیسی
Efficacy of Dignity Therapy on Depression and Anxiety in Portuguese Terminally Ill Patients: A Phase II Randomized Controlled Trial
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Liebertpub
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1495
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی، روانشناسی عمومی و روانشناسی بالینی
مجله
مجله داروهای تسکین دهنده - JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE
دانشگاه
دانشکده پزشکی دانشگاه لیسبون، لیسبو، پرتغال
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1089/jpm.2013.0567
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
شركت كنندگان
تصادفی سازی و پوشش
مداخلات
مراقبت تسکینی استاندارد
وقار درمانی
نتایج
تحلیل آماری
نتایج
افسردگی
اضطراب
بررسی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Dignity therapy is a brief psychotherapy developed for patients living with a life-limiting illness. Objective: To determine the influence of dignity therapy on depression and anxiety in inpatients with a terminal illness and experiencing a high level of distress in a palliative care unit. Methods: A nonblinded phase II randomized controlled trial of 80 patients who were randomly assigned to one of two groups: intervention group (dignity therapy + standard palliative care [SPC]) or control group (SPC alone). The main outcomes were depression and anxiety scores, as measured with the Hospital Anxiety and Depression Scale, and assessed at baseline (T1), day 4 (T2), day 15 (T3), and day 30 (T4) of follow-up. This study is registered with www.controlled-trials.com/ISRCTN34354086. Results: Of the final 80 participants, 41 were randomly assigned to SPC and 39 to dignity therapy. Baseline characteristics were similar between the two groups. Dignity therapy was associated with a decrease in depression scores (median, 95% confidence interval [CI]: - 4.00, - 6.00 to - 2.00, p < 0.0001; - 4.00, - 7.00 to - 1.00, p = 0.010; - 5.00, - 8.00 to - 1.00, p = 0.043, for T2, T3, and T4, respectively). Dignity therapy was similarly associated with a decrease in anxiety scores (median, 95% CI: - 3.00, - 5.00 to - 1.00, p < 0.0001; - 4.00, - 7.00 to - 2.00, p = 0.001; - 4.00, - 7.00 to - 1.00, p = 0.013, for T2, T3, and T4, respectively). Conclusion: Dignity therapy resulted in a beneficial effect on depression and anxiety symptoms in end-of-life care. The therapeutic benefit of dignity therapy was sustained over a 30-day period. Having established its efficacy, future trials of dignity therapy may now begin, comparing it with other psychotherapeutic approaches within the context of terminal illness.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سابقه و هدف: کرامت درمانی, یک روان درمانی مختصر توسعه یافته برای بیماران لاعلاج است.
هدف مطالعه: تعیین تاثیر کرامت درمانی بر افسردگی و اضطراب در بیماران لاعلاج و کسانی که سطح بالایی از ناراحتی را در یک واحد مراقبت تسکینی تجربه می کنند.
روشها: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی فاز 2 غیر ناآگاه از 80 بیمار که به طور تصادفی به یکی از دو گروه منسوب شدند: گروه مداخله (کرامت درمانی + مراقبت تسکینی استاندارد (SPC) یا گروه کنترل (SPC به تنهایی). نتایج اصلی شامل افسردگی و اضطراب بود که با مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان اندازه گیری شد و در ابتدا (T1)، روز 4 (T2)، روز 15 (T3) و روز 30 (T4) پیگیری بررسی شد. این مطالعه در سایت withwww.controlied-trials.com/ISRCTN343540S6 ثبت شده است.
نتایج: از 80 شرکت کننده نهایی، 41 نفر به طور تصادفی به SPC و 39 نفر به کرامت درمانی اختصاص داده شدند. ویژگی های پایه در دو گروه مشابه بود. کرامت درمانی با کاهش نمرات افسردگی (متوسط، 95٪ با فاصله اطمینان (CI) همراه بود: , [CI]: - 4.00, - 6.00 to - 2.00, p < 0.0001; - 4.00, - 7.00 to - 1.00, p = 0.010; - 5.00, - 8.00 to - 1.00, p = 0.043, برای T2، T3 و T4، به ترتیب). کرامت درمانی به طور مشابه با کاهش اضطراب همراه بود (میانه، 95% CI: - 3.00, - 5.00 to - 1.00, p < 0.0001; - 4.00, - 7.00 to - 2.00, p = 0.001; - 4.00, - 7.00 to - 1.00, p = 0.013, برای T2، T3 و T4، به ترتیب).
نتیجه گیری: کرامت درمانی به اثر مفید آن روی علائم افسردگی و اضطراب در مراقبت پایان زندگی منجر شد. منافع درمانی کرامت درمانی در طول یک دوره 30 روزه حفظ شد. پس از ایجاد اثر بخشی آن، کارآزمایی های آینده کرامت درمانی در حال حاضر ممکن است آغاز شوند و آن را با دیگر روش های روان درمانی در زمینه بیماری لاعلاج مقایسه نمایند.

بدون دیدگاه