تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رشد سلامتی در کودکان با سندروم داون – نشریه PLOS

عنوان فارسی: رشد سلامتی در کودکان با سندروم داون (کم هوشی ذهنی ناشی از داشتن کروموزوم های غیرعادی)
عنوان انگلیسی: Healthy Growth in Children with Down Syndrome
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2012 نشریه : PLOS
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
کد محصول : F1729 وضعیت ترجمه : انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.31Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی، روانشناسی رشد
دانشگاه: گروه بهداشت کودکان، سازمان تحقیقات علمی کاربردی هلند (TNO)، هلند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد☓
پرسشنامه: ندارد☓
متغیر: ندارد☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031079
ترجمه این مقاله با کیفیت پایین انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

منبع داده ها

استثنا/دفع

وضعیت سلامتی

تحلیل آماری

نتایج

رشد کودکان مبتلا به DS در رده های مختلف سلامتی

مراجع رشد

ارتفاع هدف

مقایسه با جمعیت عمومی هلند

بررسی

معانی

نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Objective: To provide cross-sectional height and head circumference (HC) references for healthy Dutch children with Down syndrome (DS), while considering the influence of concomitant disorders on their growth, and to compare growth between children with DS and children from the general population.

Study design: Longitudinal growth and medical data were retrospectively collected from medical records in 25 of the 30 regional hospital-based outpatient clinics for children with DS in the Netherlands. Children with Trisomy 21 karyotype of Dutch descent born after 1982 were included. The LMS method was applied to fit growth references.

Results: We enrolled 1,596 children, and collected 10,558 measurements for height and 1,778 for HC. Children with DS without concomitant disorders (otherwise healthy children) and those suffering only from mild congenital heart defects showed similar growth patterns. The established growth charts, based on all measurements of these two groups, demonstrate the three age periods when height differences between children with and without DS increase: during pregnancy, during the first three years of life, and during puberty. This growth pattern results in a mean final height of 163.4 cm in boys and 151.8 cm in girls (22.9 standard deviation (SD) and 23.0 SD on general Dutch charts, respectively). Mean HC (0 to 15 months) was 2 SD less than in the general Dutch population. The charts are available at www.tno.nl/ growth.

Conclusions: Height and HC references showed that growth retardation in otherwise healthy children with DS meanly occurs in three critical periods of growth, resulting in shorter final stature and smaller HC than the general Dutch population shows. With these references, health care professionals can optimize their preventive care: monitoring growth of individual children with DS optimal, so that growth retarding comorbidities can be identified early, and focusing on the critical age periods to establish ways to optimize growth.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: فراهم نمودن مراجع محیط سر و ارتفاع سطح مقطعی (HC) برای کودکان سالم هلند با سندروم داون (DS) و در نظر گرفتن تاثیر اختلالات همراه روی رشد انها، و مقایسه رشد بین کودکان با DS و کودکان از جمعیت عمومی

طرح مطالعه: رشد طولی و داده های بهداشتی از سوابق دارویی در 25 تا از 30کلینیک بیمار سرپایی منطقه ای در بیمارستان برای کودکان با DS در هلند جمع آوری می شوند. کودکان مجموع سه کروموزومی 21 برای نژاد هلندی متولد شده بعد از 1982 گنجانده می شوند. روش LMS برای متناسب نمودن مراجع رشد اعمال می شوند.

نتایج: ما 1596 کودک را ثبت نام نمودیم و 10558 اندازه گیری ارتفاع و 1778 HC را جمع آوری نمودیم. کودکان دارای DS بدون اختلالات همراه (در غیراینروصرت کودکان سالم) و کودکانی که تنها از نقایص قلبی مادرزادی رنج می برند، الگوهای رشد مشابهی را نشان دادند. نمودارهای رشد بر اساس تمام اندازه گیری های این دو گره، نشاندهنده دوره های سه ساله است زمان که تفاوت های ارتفاع بین کودکان با و بدون DS افزایش می یابد: در مدت حاملگی، در مدت سه سال اول زندگی و در مدت بلوغ، این الگوی رشد به متوسط ارتفاع مهایی 163.4 سانتی متر در پسران و 151.8 در دختران منتج می شود (-2.9 انحراف معیار (SD) و – 3 SD در نمودارهای کلی هلند، به ترتیب) میانگین HC (0 تا 15 ماه) 2 SD کمتر از جمعیت عمومی هلند بود. نمودارها در WWW.TNO.NL/GROWTH دردسترس هستند.

نتایج: مراجع ارتفاع و HC نشان داد که کم هوشی در کودکان غیرسالم مبتلا به DS به طور متوسط در سه دوره حساتی رشد رخ می دهد که نتیجه قامت نهایی کوتاهتر و HC کمتر از جمعیت عمومی هلند بود. با این مراجع، افراد حرفه در مراقبت های سلامتی می توانند مراقبت پیشگیرانه را بهینه سازی نمایند: نظارت بر رشد کودکان با DS بهینه به طوری که وجود اختلالات دیگر می تواند به زودی مشخص شود و روی دوره های حیاتی سن تمرکز می کند تا روش هایی را برای بهینه سازی رشد ایجاد نماید.