مقالات ترجمه شده ارزان برق

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی برق
ترجمه مقاله پروتکل پویای موثر قدرتمند MAC برای شبکه های حسگر بی سیم

ترجمه مقاله پروتکل پویای موثر قدرتمند MAC برای شبکه های حسگر بی سیم

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله حسگرهای یکپارچه‌ پیکسل فعال (MAPS) در یک فناوری VLSI CMOS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسگرهای یکپارچه‌ پیکسل فعال (MAPS) در یک فناوری VLSI CMOS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ولتاژ در ازای تایید مکان شناسی شبکه توزیع - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل ولتاژ در ازای تایید مکان شناسی شبکه توزیع - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تاثیر فناوری های لامپ بر کیفیت توان شبکه توزیع برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر فناوری های لامپ بر کیفیت توان شبکه توزیع برق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تاثیر سیستم فتوولتائیک بر کیفیت نیرو در شبکه های توزیع برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر سیستم فتوولتائیک بر کیفیت نیرو در شبکه های توزیع برق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تحلیل روش محاسبه جریان مدار کوتاه در طراحی نیروگاه بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل روش محاسبه جریان مدار کوتاه در طراحی نیروگاه بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله توسعه پوشش های ضد انعقاد مورد استفاده در عایق ها در چین - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توسعه پوشش های ضد انعقاد مورد استفاده در عایق ها در چین - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاربردهای رایانش ابری برای شبکه هوشمند - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

ترجمه مقاله نمایشگرهای الکتروفورتیک (EPD)

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تعیین مقاوم پارامترهای PSS با استفاده از روش حساسیت مسیر - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تعیین مقاوم پارامترهای PSS با استفاده از روش حساسیت مسیر - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15