تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل روش محاسبه جریان مدار کوتاه در طراحی نیروگاه بادی – نشریه IEEE

عنوان فارسی: تحلیل روش محاسبه جریان مدار کوتاه در طراحی نیروگاه بادی
عنوان انگلیسی: Analysis of Short-circuit Current Calculation Method in Wind Power Plant Design
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2016 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : f472 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.59Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فناوری های انرژی، مهندسی الکترونیک و مدارهای مجتمع الکترونیک، مهندسی مکانیک نیروگاه
مجله: کنفرانس بین المللی توزیع برق - International Conference on Electricity Distribution
دانشگاه: دانشکده انرژی و برق، دانشگاه هوهی، چین
کلمات کلیدی: محاسبه مدار کوتاه، روش محاسبه عملی، آی.ایی.سی 60909، نیروگاه قدرت بادی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

دو. روش محاسبه جریان مدار کوتاه در طراحی نیروگاه بادی

الف. روش عملی

ب. روش آی.ایی.سی 60909

پ.روش محاسبه محدود

سه. شبیه سازی و نتایج

چهار. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Due to the differences between wind power plant and normal power plant in mathematical model and network structure, it will lead to great discrepancy between the results worked respectively by the practical method of normal short-circuit current calculation and the international popular IEC60909 method in engineering design. Therefore this paper analyzes the differences between the two methods and put forward an improved practical method. Finally with the simplified modeling of collection lines, the effectiveness and feasibility of this method is verified by the actual wind power plant data and simulation results with ETAP. This method offers some ideas to the establishment of uniform standards of short-circuit current calculation method of wind power plant in our country.

نمونه متن ترجمه

چکیده

به خاطر تفاوت های موجود بین نیروگاه بادی و نیروگاه معمولی در مدل ریاضی و ساختار شبکه، این امر منجر به اختلاف زیادی بین نتایج کارکردی به ترتیب به ازای روش عملی محاسبه جریان مدار کوتاه نرمال و روش آی..ایی.سی 60909بین المللی معروف در طراحی مهندسی می گردد. لذا این مقاله به تحلیل تفاوت های بین دو روش پرداخته و روش عملی بهبود یافته ای مطرح می کند. سرانجام آنکه با مدل سازی ساده خطوط جمع آوری، کارایی و تحقق این روش مورد تایید داده های حقیقی و نتایج شبیه سازی ایی.تی.ای.پی نیروگاه بادی می باشد.این روش چند ایده برای برقراری استانداردهای یکسان روش محاسبه جریان مدار کوتاه نیروگاه بادی در کشور ما مطرح می کند.