مقالات ترجمه شده ارزان برق

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی برق
ترجمه مقاله الگوی توزیع حرارت در ترانسفورماتور پر شده با روغن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله الگوی توزیع حرارت در ترانسفورماتور پر شده با روغن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله حرکت میریاپاد مانند یک میکرو ربات قطعه ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله حرکت میریاپاد مانند یک میکرو ربات قطعه ای - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله فیلترهای میکروالکترومکانیکی HF با Q بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله فیلترهای میکروالکترومکانیکی HF با Q بالا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله همزمان سازی آشوبی در سیستم های آشوبی مرتبه کسری غیر قطعی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله همزمان سازی آشوبی در سیستم های آشوبی مرتبه کسری غیر قطعی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای استقرار مینی گرید در مناطق روستایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای استقرار مینی گرید در مناطق روستایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله مبدل DC-DC کلیدزنی نرم دوطرفه توده شده غیرایزوله دارای PWM - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مبدل DC-DC کلیدزنی نرم دوطرفه توده شده غیرایزوله دارای PWM - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 24
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 2017