مقالات ترجمه شده ارزان برق

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی برق
ترجمه مقاله سیستم چند عاملی برای مدیریت انرژی مشارکتی در میکروگریدها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم چند عاملی برای مدیریت انرژی مشارکتی در میکروگریدها - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دائم بر اساس پالس سینوسی - Ijera

ترجمه مقاله کنترل برداری موتور سنکرون آهنربای دائم بر اساس پالس سینوسی - Ijera

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی زمان واقعی سیستم عامل - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی زمان واقعی سیستم عامل - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یکسوساز PFC Sepic و Cuk Rectifiers بدون پل جدید با تلفات سویچینگ - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یکسوساز PFC Sepic و Cuk Rectifiers بدون پل جدید با تلفات سویچینگ - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت بار مبتنی بر عامل برای میکروگرید - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت بار مبتنی بر عامل برای میکروگرید - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مسائل امنیت اطلاعات RFID (سیستم بازشناسی با امواج رادیویی) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مسائل امنیت اطلاعات RFID (سیستم بازشناسی با امواج رادیویی) - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تحلیل پاسخگویی بار صنعتی برای قیمت گذاری زمان واقعی یک بخشی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل پاسخگویی بار صنعتی برای قیمت گذاری زمان واقعی یک بخشی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15