ترجمه مقاله تخصیص بهینه چند منظوره محدود کننده های جریان خطا در سیستم توان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخصیص بهینه چند منظوره محدود کننده های جریان خطا در سیستم توان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تخصیص بهینه چند منظوره محدود کننده های جریان خطا در سیستم توان
عنوان انگلیسی
Multi objective optimal allocation of fault current limiters in power system
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1155
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت و مهندسی کنترل
مجله
سیستم های انرژی و توان الکتریکی - Electrical Power and Energy Systems
دانشگاه
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سمنان، ایران
کلمات کلیدی
خطا، محدود کننده جریان خطا، بهینه سازی چند منظوره، اطمینان پذیری، جریان اتصال کوتاه
doi یا شناسه دیجیتال
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijepes.2016.06.013
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. خطا محاسبه جریان و اثر اضافه کردن یک FCL در امپدانس ZBUS
3. معرفی شبکه های مورد مطالعه
4. فرموله کردن مسئله
1.4. بهبود قابلیت اطمینان
1.1.4. تاثیر محدودکننده جریان خطا در قابلیت اطمینان سیستم
2.1.4. برآورد قابلیت اطمینان سیستم
2.4. جنبه های اقتصادی استفاده از محدودکننده جریان خطا
3.4. به حداقل رساندن جریان خطا
5. الگوریتم با چند تابع هدف ابتکاری
1.5. الگوریتم تکاملی با چند تابع مبتنی بر تجزیه (MOEA/D)
2.5. چند الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات هدف (MOPSO)
3.5. غیر تحت سلطه مرتب سازی الگوریتم ژنتیکII- (NSGA-II)
4.5. روش بهینه سازی
6. نتایج شبیه سازی
1.6. سیستم باس IEEE 39
2.6. سیستم باس IEEE 57
7. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Transmission systems, connection of distributed generation to the grid are increased due to increase in power demands. This fact causes the increase in short circuit level of power networks. The occurrence of fault in such networks leads to large short circuit currents throughout the system, which may exceed the rating of existing circuit breakers and can damage system equipment. There are some approaches to reduce this fault current such as power network reinforcement and utilization of fault current limiter (FCLs) in power systems. Power system reinforcement is too difficult if not impractical. Therefore, the utilization of FCLs can provide an effective way to suppress fault currents. The effectiveness of FCL depends on the number of FCLs and their installation location. In this paper, a novel approach is presented to determine the optimal number and location of FCLs to improve the power network reliability and fault current reduction based on different conflicting objective functions. IEEE 39 BUS system and IEEE 57 BUS system are considered to evaluate the effectiveness and feasibility of the proposed method. The objective functions considered for the optimal allocation are reliability of power system, economic impact and short circuit current reduction. Unlike what has been previously done in literature, in this paper Pareto based optimization algorithms, namely non-dominated sorting algorithm, multiobjective particle swarm optimization and multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition, are utilized to deal with this problem. The use of these methods made it possible to obtain the Pareto optimal front in which these objective functions are optimized simultaneously.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سیستم های انتقال، ارتباط تولید پراکنده با شبکه به دلیل افزایش تقاضای توان افزایش می یابد. وقوع خطا در چنین شبکه ای منجر به جریان اتصال کوتاه بزرگ در سراسر سیستم می شود، که ممکن است از رنج قطع کننده مدار موجود تجاوز و می تواند به تجهیزات سیستم آسیب برساند. برخی از روش ها برای کاهش این جریان خطا تقویت شبکه برق و استفاده از محدودکننده جریان خطا (FCLs) در سیستم های توان وجود دارد. تقویت سیستم توان بیش از حد دشوار است ولی غیر عملی نمی باشد. بنابراین، استفاده از FCLs می تواند یک راه موثر برای متوقف سازی جریان های خطا فراهم کند. اثربخشی FCL بستگی به تعداد FCLs و محل نصب آن ها دارد. در این مقاله، یک روش جدید برای تعیین تعداد بهینه و محل FCLs برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه توان و کاهش خطا موجود بر اساس توابع مختلف متضاد هدف ارائه شده است. سیستم 39 BUS و سیستم باس IEEE 57 برای ارزیابی اثربخشی و امکان سنجی از روش ارائه شده در نظر گرفته شده است. توابع هدف برای تخصیص بهینه قابلیت اطمینان سیستم توان، تاثیر اقتصادی و کاهش جریان اتصال کوتاه در نظر گرفته شده است. بر خلاف آنچه قبلا در مقالات انجام شده است ، این مقاله بر اساس الگوریتم های بهینه سازی پارتو می باشد ، یعنی مرتب سازی الگوریتم غیر تحت سلطه ، بهینه سازی ازدحام ذرات با چند تابع هدف و الگوریتم تکاملی با چند تابع هدف مبتنی بر تجزیه، برای مقابله با این مسئله مورد استفاده است. استفاده از این روش ها امکان دست یابی به مرز بهینه پارتو را که در آن این توابع هدف به طور همزمان بهینه سازی می شود فراهم اورده است.

بدون دیدگاه