ترجمه مقاله تخصیص هم زمان پارکینک های خودرو های الکتریکی و منابع تجدیدپذیر توزیعی در شبکه های توزیع برق هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخصیص هم زمان پارکینک های خودرو های الکتریکی و منابع تجدیدپذیر توزیعی در شبکه های توزیع برق هوشمند - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تخصیص هم زمان پارکینک های خودرو های الکتریکی و منابع تجدیدپذیر توزیعی در شبکه های توزیع برق هوشمند
عنوان انگلیسی
Simultaneous allocation of electric vehicles’ parking lots and distributed renewable resources in smart power distribution networks
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
ّ1152
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق و انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت و ماشینهای الکتریکی
مجله
شهرها و جوامع پایدار - Sustainable Cities and Society
دانشگاه
گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کارنگی ملون، پیتسبورگ، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
منابع تجدید پذیر توزیعی، خودروی برقی، شبکه توزیع برق، سرمایه گذار پارکینک، الگوریتم ژنتیکی، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، بهینه سازی چند معیاره، شبکه توزیع هوشمند
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.10.006
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
1.1. انگیزه و هدف
2.1. بررسی مقالات
3.1. اهمیت
4.1. سازماندهی مقاله
2. بیان مسئله و مقدمه ای بر مسئله بهینه سازی
1.2. تصمیم گیری سرمایه گذار پارکینک: انتخاب باس کاندید
1.1.2. شاخص قابلیت اطمینان هر یک از باس ها
2) شاخص جذب باس
3) شاخص های قیمت زمین
2.2. ارزیابی ظرفیت منابع تجدید پذیر توزیعی (DRRs)
3.2. تحلیل جریان توان پیش خور و پس خور در شبکه توزیع با در نظر کرفتن DRR
4.2. مدل احتمالی تقاضای برق ساعتی پارکینگ
3. بهینه سازی با استفاده الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات
1.3. الگوریتم ژنتیک
3.1.2 انتخاب پارامترهای GA
2.3. بهینه سازی ازدحام ذرات
4. مطالعه موردی
1.4. سیستم تست توزیع RBTS
2.4. محاسبه PIDMI برای سیستم تست
3.4. اثر نرخ شارژ بر روی پارکینک خودروی برقی در شبکه توزیع
5. شبیه سازی نتایج تجزیه و تحلیل
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Electric vehicles (EVs) and distributed renewable resources (DRRs) are introduced to achieve three of the most pivotal objectives of this century: using environmentally-friendly energy resources, reliable supply of the load demand, and sustainable development of power systems. To achieve the aforementioned goals, simultaneous utilization of DRRs and EVs should be implemented in a scheduled manner. In this paper, we propose a two-stage approach for allocation of EV parking lots and DRRs in power distribution network. Our method considers both the economical benefits of parking lot investor and the technical constraints of distribution network operator. First, the parking lot investor offers the candidate buses for installing the parking lot to the distribution network operator based on economic objectives. Then, the distribution network decision-making is obtained to reduce loss of system. The proposed framework not only improves the distribution network loss, but also ameliorates the availability of the parking lot from the economical point of view. In order to solve the formulated optimization problem, we utilize two optimization techniques. Genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) algorithm are used for the distribution network loss minimization purpose. Besides, we model the EV parking lot by expanding single EV probabilistic model. The performance of the proposed method is evaluated by allocating DRRs and EV parking lots simultaneously on the IEEE standard distribution test system. This system is bus 2 of Roy Billinton Test System (RBTS).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
خودروهای الکتریکی و منابع تجدید پذیر توزیعی برای دست یابی به سه هدف مهم این قرن معرفی شده اند: استفاده از منابع انرژی ایمن از نظر زیست میحطی، عرضه مطمئن تقاضای بار و توسعه پایدار سیستم های توان. برای دست یابی به اهداف فوق، استفاده هم زمان از DRR و خودروی برقی بایستی به شکل زمان بندی شده پیاده سازی شوند. در این مقاله یک رویکرد دو مرحله ای برای تخصیص پارکینک های خودروی برقی و DRR درشبکه توزیع توان بررسی می شود. روش ما هر دو مزایای اقتصادی سرمایه گذار پارکینگ و محدودیت های فنی اپراتور شبکه را در نظر می گیرد. اولا سرمایه گذار پارکینگ باس های کاندید را برای نصب پارکینگ برای توزیع اپراتور شبکه بر اساس اهداق افتصادی ارایه می کند چارچوب پینشهادی نه تنها موجب بهبود افت شبکه توزیعی می شود، بلکه دسترسی به پارکینگ را از نقطه نظر تجاری اصلاح می کند. برای حل مسئله بهینه سازی فرموله شده، ما از دو روش بهینه سازی استفاده می کنیم. الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای کمیه سازی تلفات شبکه توزیعی استفاده می شوند. به علاوه، ما پارکینگ خودروی برقی را با توسعه مدل احتمالی مدل سازی می کنیم. عملکرد روش پیشنهادی، با تحصیص DRR و پارکینگ همزمان بر روی سیستم ازمون توزیعی استاندارد IEEE بررسی می شود. این سیستم، سیستم باس 2 از سیست ازمون روی بلیتون است.

بدون دیدگاه