مقالات ترجمه شده رشته علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت منابع آب

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت منابع آب
دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی سیستم آبیاری در باغهای پسته زمینهای خشک

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله مقدار آب مجازی محصولات غلات در چین - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28