تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله اشتقاق مدل های حال و انتقال از سری های زمانی دینامیک های الگوی گراسلند – مجله الزویر

عنوان فارسی: اشتقاق مدل های حال و انتقال از سری های زمانی دینامیک های الگوی گراسلند(علفزار)
عنوان انگلیسی: Deriving state-and-transition models from an image series of grassland pattern dynamics
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 31 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 36
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4332 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.16Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیاست و توسعه کشاورزی، ارزیابی و تنوع زیستی وحیات وحش، مهندسی آبیاری، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، آبیاری و زهکشی، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، حفاظت خاک و منابع خاک، مدیریت منابع آب و زمین شناسی زیست محیطی
مجله: مدلسازی زیست محیطی
دانشگاه: گروه پژوهشی اکوسیستم، دانشکده زیست شناسی گیاهی، دانشگاه وسترن، کراولی، استرالیا
کلمات کلیدی: دینامیک های الگو، فتوگرامتری نزدیک برد، گراسلند هایThemeda triandra، مدیریت تطبیقی( سازشی)، متریک های تصاویر، پیلبارا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ روش

۲ ۱ مناطق مورد مطالعه

۲ ۲ جمع آوری داده ها

۲ ۳ پردازش تصاویر و متریک ها

۲ ۴ روش های آماری

۳ نتایج

۳ ۱ تعریف فضای حالت و فاز های اکولوژیکی

۳ ۲ تفسیر مسیر های انتقال

۳ ۳ تهیه نقشه مدل حال و انتقال

۴ بحث

۴ ۱ کاربرد های دیگر

نمونه متن انگلیسی

A B S T R A C T

We present how state-and-transition models (STMs) may be derived from image data, providing a graphical means of understanding how ecological dynamics are driven by complex interactions among ecosystem events. A temporal sequence of imagery of fine scale vegetation patterning was acquired from close range photogrammetry (CRP) of 1mquadrats, in a long term monitoring project of Themeda triandra(Forsskal) grasslands in north western Australia. A principal components scaling of image metrics calculated on the imagery defined the state space of the STM, and thereby characterised the different patterns found in the imagery. Using the state space, we were able to relate key events (i.e. fire and rainfall) to both the image data and aboveground biomass, and identified distinct ecological „phases‟ and „transitions‟ of the system. The methodology objectively constructs a STM from imagery and, in principle, may be applied to any temporal sequence of imagery captured in any event-driven system. Our approach, by integrating image data, addresses the labour constraint limiting the extensive use of STMs in managing vegetation change in arid and semiarid rangelands.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ما در این جا نشان می دهیم که چگونه مدل های حال و انتقال(STMs) را می توان از داده های تصاویر به دست آورد که به نوبه خود یک ابزار گرافیکی برای درک چگونگی اشتقاق دینامیک های اکولوژیکی توسط اثرات متقابل در میان رویداد های اکوسیستم محسوب می شود. توالی زمانی تصاویر الگوهای ریز مقیاس پوشش گیاهی از فتوگرامتری نزدیک برد(CRP) از کوادرات های 1 متری در پروژه پایش بلند مدت گراسلند های Themeda triandra در شمال غرب استرالیا حاصل شد. درجه بندی مولفه های اصلی متریک های تصاویر محاسبه شده در تصاویر، معرف فضای حالتSTM بوده و از این رو الگوهای مختلف را در تصاویر مشخش کرد. با استفاده از فضای حالت، ما قادر به ارتباط دادن برخی رویداد های کلیدی( آتش سوزی و بارندگی) به هر دو داده های تصاویر و بیوماس هوایی بودیم و توانستیم فاز های و انتقال های مختلف اکولوژیکی را در تصاویر شناسایی کنیم. این روش به طور عینی یک STM را از تصاویر ایجاد کرده و در اصل می توان آن را به هر یک از توالی های زمانی تصاویر گرفته شده در هر سیستم رویداد محور اعمال کرد. روش ما با تلفیق داده های تصاویر، محدودیت نیروی کار را که عامل اصلی کاهش استفاده از STM در مدیریت تغییرات پوشش گیاهی در مراتع خشک و نیمه خشک است برطرف می کند.