دانلود ترجمه مقاله اثر روش های استقرار گیاه و تیمار های کنترل علف هرز بر مدیریت علف هرز - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثر روش های استقرار گیاه و تیمار های کنترل علف هرز بر مدیریت علف هرز - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر روش های استقرار گیاه و تیمار های کنترل علف هرز بر مدیریت علف هرز و عملکرد برنج
عنوان انگلیسی
Effect of crop establishment methods and weed control treatments on weed management, and rice yield
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4504
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زراعت و اصلاح نباتات، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، علوم و تکنولوژی بذر، علوم علفهای هرز، گیاه پزشکی و مدیریت منابع آب
مجله
تحقیقات محصولات زراعی (Field Crops Research)
دانشگاه
دانشگاه کوئینزلند، استرالیا
کلمات کلیدی
برنج خشک کاری شده، برنج نشا شده در گل، کشت خشک، مدیریت علف هرز، علف کش
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد و روش ها
۱.۲ منطقه آزمایشی
۲ ۲ طرح آزمایشی
۲ ۳ مدیریت زراعی
۲ ۴ اندازه گیری ها و مشاهدات
۲ ۵ تحلیل آماری
۳ نتایج
۳ ۱ تراکم علف هرز های سوزنی برگ، پهن برگ و جگن در ۱۴ DAS/DAT و گل دهی
۳ ۲ بیوماس تراکم های علف گراس، جگن و پهن برگ در ۱۴ DAS/DAT و در زمان گل دهی
۳ ۳ تراکم علف هرز کل در ۱۴ DAS/DAT
۳ ۴ بیوماس علف هرز کل در۱۴ DAS/DAT
۳ ۵ تراکم کل علف هرز در زمان گل دهی
۳ ۶ بیوماس علف هرز در زمان گل دهی
۳ ۷ رابطه بین تراکم علف هرز، بیوماس علف هرز و عملکرد دانه برنج
۳ ۸ عملکرد دانه برنج
۴ بحث
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Lower water availability coupled with labor shortage has resulted in the increasing inability of growers to cultivate puddled transplanted rice (PTR). A field study was conducted in the wet season of 2012 and dry season of 2013 to evaluate the performance of five rice establishment methods and four weed control treatments on weed management, and rice yield. Grass weeds were higher in dry-seeded rice (DSR) as compared to PTR and nonpuddled transplanted rice (NPTR). The highest total weed density (225–۲۵۶ plants m−۲) and total weed biomass (315–۵۰۱ g m−۲) were recorded in DSR while the lowest (102–۱۲۹ plants m−۲ and 75–۳۸۷ g m−۲) in PTR. Compared with the weedy plots, the treatment pretilachlor followed by fenoxaprop plus ethoxysulfuron plus 2,4-D provided excellent weed control. This treatment, however, had a poor performance in NPTR. In both seasons, herbicide efficacy was better in DSR and wet-seeded rice. PTR and DSR produced the maximum rice grain yields. The weed-free plots and herbicide treatments produced 84–۶۱۴% and 58–۵۰۴% higher rice grain yield, respectively, than the weedy plots in 2012, and a similar trend was observed in 2013.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
قابلیت دسترسی پایین به آب همراه با کمبود نیروی کار، منجر به افزایش ناتوانی کشاورزان در کشت برنج نشایی شده است. مطالعه مزرعه ای در فصل مرطوب 2012 و فصل خشک 2013 برای ارزیابی عملکرد 5 روش تثبیت برنح و چهار تیمار شاهد علف هرزبرای مدیریت علف هرز و عملکرد برنج انجام شد. علف های هرز گراس در برنج های بذر خشک در مقایسه با PTR و برنج نشا شده بدون گل بیشتر بود. بیشترین تراکم علف هرز کل (225 تا 256 گیاه در متر مربع) و بیوماس کل علف هرز( 315-501 گرم بر متر مربع) در DSR ثبت شد در حالی که کم ترین مقدار در PTR. مشاهده شد. در مقایسه با پلات ها یا کرت های علف هرز، تیمار پرتیلاکور و سپس fenoxaprop به علاوه ر به علاوه 2,4-D، کنترل علف هرز عالی را ایجاد کرد. با این حال، این تیمار دارای عملکرد ضعیف در NPTR داشت. در هر دو فصل، کارایی علف کش در DSR و برنج بذرکاری شده در زمین مرطوب بهتر بود. PTR و DSR تولید عملکرد دانه برنج ماکزیمم داشتند. کرت های عاری از علف هرز و تیمار های علف کش تولید 84–614% و58–504% عملکرد دانه برنج بیشتر داشتند تا کرت های علف هرز در 2012 و روند مشابهی در 2013 مشادهده شد.

بدون دیدگاه