مقالات ترجمه شده رشته فارماکولوژی یا داروشناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فارماکولوژی یا داروشناسی
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

ترجمه مقاله تحویل هدفمند دارو در درمان سرطان - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سیکلوپس برای تحویل آمینوگلیکوزیدها به ریه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیکلوپس برای تحویل آمینوگلیکوزیدها به ریه ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله نانوذرات های سیلیکای متخلخل در سیستم رهاسازی داروی هدف

ترجمه مقاله نانوذرات های سیلیکای متخلخل در سیستم رهاسازی داروی هدف

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول های قرمز خون - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اثرات وزن مولکولی دکستران بر روی تجمع سلول های قرمز خون - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله درمان های رایج برای انزال زودرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان های رایج برای انزال زودرس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اثرات اسین (escin) بر روی التهاب حاد و سیستم ایمنی در موش‌ - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اثرات اسین (escin) بر روی التهاب حاد و سیستم ایمنی در موش‌ - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله خشک کردن انجمادی محصولات زیستی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خشک کردن انجمادی محصولات زیستی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22