ترجمه مقاله نیوزوم تغییریافته با آنتی بادی ضد CD123 برای انتقال هدفمند دائونوروبیسین - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله نیوزوم تغییریافته با آنتی بادی ضد CD123 برای انتقال هدفمند دائونوروبیسین - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نیوزوم تغییریافته با آنتی بادی ضد CD123 برای انتقال هدفمند دائونوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد
عنوان انگلیسی
Anti-CD123 antibody-modified niosomes for targeted delivery of daunorubicin against acute myeloid leukemia
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8753
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
داروسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله
داروشناسی و داروسازی صنعتی یا فارماسیوتیکس
مجله
انتقال دارو - Drug Delivery
دانشگاه
وزارت آموزش و دانشکده داروسازی غرب چین، دانشگاه سیچوان، چنگدو، چین
کلمات کلیدی
نیوزوم، CD123، هدف قرار دادن دارو، میلوئید حاد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
مواد و حیوانات
رده سلولی
آماده سازی ناقل
آماده سازی نیوزوم
آماده سازی نیوزوم کونژوگه با آنتی بادی ضد CD123 (CD123-NS)
تعیین مشخصات نیوزوم ها
اندازه گیری اندازه و پتانسیل زتا
کارایی انکپسوله کردن دارو (EE%)
مطالعه آزاد سازی یا رهش در In vitro
آنالیز سطوح سلولی CD123
مطالعه برداشت سلولی در شرایط آزمایشگاهی in vitro
آنالیز فلوسایتومتری
آنالیز میکروسکوپ های کانونی
مطالعه سمیت سلولی در شرایط آزمایشگاهی in vitro
بررسی بقا در محیط زنده in vivo:
آنالیز های آماری
بحث و نتیجه گیری
آماده سازی و تعیین مشخصات وزیکول ها
آزاد سازی دارو در محیط غیر زنده
بیان CD123 در سلول های AML
هدف گیری اختصاصی CD123 و برداشت CD123-NS
آزمایشات رقابتی
سمیت سلولی در نیوزوم های لود شده با DNR
بررسی بقا در محیط زنده in vivo
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

A novel niosomal delivery system was designed and investigated for the targeted delivery of daunorubicin (DNR) against acute myeloid leukemia (AML). Anti-CD123 antibodies conjugated to Mal-PEG2000-DSPE were incorporated into normal niosomes (NS) via a post insertion method to afford antibody-modified niosomes (CD123-NS). Next, NS was modified with varying densities of antibody (0.5 or 2%, antibody/Span 80, molar ratio), thus providing L-CD123-NS and H-CD123-NS. We studied the effect of antibody density on the uptake efficiency of niosomes in NB4 and THP-1 cells, on which CD123 express differently. Our results demonstrate CD123-NS showed significantly higher uptake efficiency than NS in AML cells, and the uptake efficiency of CD123-NS has been ligand densitydependent. Also, AML cells preincubated with anti-CD123 antibody showed significantly reduced cellular uptake of CD123-NS compared to control. Further study on the uptake mechanism confirmed a receptor-mediated endocytic process. Daunorubicin (DNR)-loaded H-CD123-NS demonstrated a 2.45- and 3.22-fold higher cytotoxicity, compared to DNR-loaded NS in NB4 and THP-1 cells, respectively. Prolonged survival time were observed in leukemic mice treated with DNR-H-CD123-NS. Collectively, these findings support that the CD123-NS represent a promising delivery system for the treatment of AML.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک سیستم انتقال نیوزومی جدید طراحی شده و به منظور انتقال هدفمند دائونوروبیسین (DNR) علیه لوسمی میلوئیدی حاد (AML) مورد بررسی قرار گرفت. آنتی بادی ضد CD123 کونژوگه شده به Mal-PEG2000-DSPE با استفاده از روش post insertion داخل نیوزوم نرمال وارد شد تا نیوزوم همراه شده با آنتی بادی (CD123-NS) بدست آید. سپس نیوزوم با غلظت های مختلف آنتی بادی (5/0 یا 2 درصد، آنتی بادی/span 80 نسبت مولار) تعدیل گردید که L-CD123-NS و H-CD123-NS بدست آمد. ما تاثیر غلظت آنتی بادی بر کارایی برداشت نیوزوم در سلول های NB4 و THP-1 را مورد بررسی قرار دادیم که بیان CD123 متفاوتی دارند. نتایج ما بیانگر این بود که CD123-NS در سلول های AML، کارایی برداشت بیشتری نسبت به NS نشان می دهد و کارایی برداشت وابسته به غلظت لیگاند می باشد. همچنین سلول های AML که از قبل با آنتی بادی ضد CD123 انکوبه شده بودند، کاهش قابل توجهی در برداشت سلولی CD123-NS نسبت به کنترل نشان می دادند. مطالعه بیشتر در مورد مکانیسم برداشت، فرآیند داخل سولی وابسته به گیرنده را تایید کرد. H-CD123-NS لود شده با دائونوروبیسین در مقایسه با NS لود شده با این دارو در سلول های NB4 و THp-1، به ترتیب 45/2 و 22/3 برابر سمیت سلولی بیشتری نشان می داد. در موش های مبتلا به لوسمی که با DNR-H-CD123-NS درمان شده زمان بقا اقرایش یافته بود. در مجموع، این یافته ها از قابلیت امیدوارکننده استفاده از CD123-NS به عنوان یک سیستم انتقال جدید برای درمان AML حمایت می کند.

بدون دیدگاه