ترجمه مقاله نقش ظرفیت آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدها در مردان بارور و نابارور

ترجمه مقاله نقش ظرفیت آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدها در مردان بارور و نابارور
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش ظرفیت آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدها در مردان بارور و نابارور
عنوان انگلیسی
Role of total antioxidant capacity and lipid peroxidation in fertile and infertile men
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2013
نشریه
Biomedres
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8879
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی، داروسازی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی و اورولوژی
مجله
تحقیقات بیومدیکال - Biomedical Research
دانشگاه
گروه فارماکولوژی و درمان، هند
کلمات کلیدی
ناباروری مردان، TAC، MDA
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
معیارهای شمول و عدم شمول برای انتخاب مردان نابارور
درجه بندی تحرک
آنالیز آماری
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Aim of the present study is to investigate the total antioxidant capacity (TAC) and lipid peroxidation end product, malondialdehyde (MDA) concentration in seminal plasma of fertile and infertile men and its relationship with different spermatozoa parameters. Semen samples were collected from 15 fertile men (normozoospermic as control) and 40 infertile men (15 oligozoospermic, 17 asthenozoospermic, and 8 oligoasthenozoospermic). With the semen sample, investigation was done for volume, total sperm counts, sperm motility grading and abnormal sperm morphology. In all cases TAC and MDA levels were measured spectrophotometrically. Mean antioxidant capacity of control group was found to be higher (2.41 ± 0.07) compared to oligozoospermic (1.73 ± 0.03), asthenozoospermic (1.63 ± 0.08) and oligoasthenozoospermic (1.48 ± 0.04) groups. MDA levels were significantly higher in three infertile groups in comparison to normozoospermic group. MDA level was negatively associated to sperm motility (-0.24) and sperm count (-0.35). There was a positive correlation between lipid peroxidation and the percentage of abnormal morphology. Present study suggested that decreased antioxidant capacity in the infertile group might be due to either increased ROS production or insufficient antioxidant capacity. Sperm motility increased with increased level of ROS production in the infertile groups. It was observed that increased MDA levels in the abnormal groups were associated with lipid peroxidation on sperm function. This study has correlated the degree of lipid peroxidation with sperm viability in infertile patients.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از مطالعه حاضر، بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) و محصول نهایی پراکسیداسیون لیپید، غلظت مالو دی¬آلدهید (MDA) در پلاسمای مایع منی مردان بارور و نابارور، و رابطه آن با پارامترهای اسپرماتوز است. نمونه های منی از 15 مرد باورر (به صورت normozoospermic به عنوان نمونه کنترل)و 40 مرد نا بارور (15 الیگوزواسپرمیک، 17 استنوزواسپرمیک و 8 الیگواستنوزوسپرمیک ) جمع آوری شدند. بررسی برای حجم، تعداد کل اسپرم، درجه تحرک اسپرم و مورفولوژی اسپرم غیر طبیعی برای نمونه منی انجام شد. در همه موارد سطوح TAC و MDA به کمک اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی متوسط گروه کنترل (2.41±0.07) در مقایسه با گروه های الیگوزوسپرمیک (1/73 ± 0/03)، آستنوزوسپرمیک (1/63±0/08) و الیگواستنوزوسپرمیک (1/48± 0/04)، بالاتر بود. سطوح MDA در سه گروه نابارور در مقایسه با گروه نرمالوزواسپرمیک به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر بود. سطح MDA با تحرک اسپرم (-0/24) و تعداد اسپرم (-0/35) رابطه منفی داشت. رابطه ای مثبت میان پراکسیداسیون لیپید و درصد مورفولوژی غیر طبیعی وجود داشت. این مطالعه نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش یافته در گروه نابارور می تواند به خاطر افزایش سطح تولید ROS در گروه نابارور باشد. مشاهده شد که سطوح MDA افزایش یافته در گروه غیرطبیعی، با پراکسیداسیون لیپید روی عملکرد اسپرم همراه بوده است. این مطالعه، درجه پراکسیداسیون لیپید را با قابلیت زنده مانی اسپرم در بیماران نابارور مربوط کرد.

بدون دیدگاه