دانلود مقالات ترجمه شده مجله امرالد - Emerald

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله امرالد - Emerald به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله هوش مصنوعی و یادگیری عمیق - نشریه امرالد

ترجمه مقاله هوش مصنوعی و یادگیری عمیق - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ساختار سازمانی و عملکرد نوآوری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ساختار سازمانی و عملکرد نوآوری - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کیفیت ممیزی داخلی و مقاومت در برابر فشار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله کیفیت ممیزی داخلی و مقاومت در برابر فشار - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اخلاق و حرفه ای بودن حسابداران مدیریت - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اخلاق و حرفه ای بودن حسابداران مدیریت - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اثر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت ها - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله پارادایم "سازماندهی": یادگیری با تمرکز بر مشتری مداری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پارادایم "سازماندهی": یادگیری با تمرکز بر مشتری مداری - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله چگونگی ایجاد یک نیروی کار انعطاف پذیر - نشریه امرالد

ترجمه مقاله چگونگی ایجاد یک نیروی کار انعطاف پذیر - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب: سبک های رهبری و متغیرهای زمینه ای - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب: سبک های رهبری و متغیرهای زمینه ای - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله صنعت ورزش در اقتصادهای در حال رشد: مباحث ضروری و چالش ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله صنعت ورزش در اقتصادهای در حال رشد: مباحث ضروری و چالش ها - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سرمایه انسانی در سازمان های شکست خورده جریان دارد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله سرمایه انسانی در سازمان های شکست خورده جریان دارد - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22