تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ساختارهای حاکمیت، دارایی نقدی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار غنا – نشریه امرالد

عنوان فارسی: ساختارهای حاکمیت، دارایی نقدی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار غنا
عنوان انگلیسی: Governance structures, cash holdings and firm value on the Ghana stock exchange
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 3.277 در سال 2020 شاخص H_index مجله : 58 در سا 2021
شاخص SJR مجله : 0.634 در سال 2020 شناسه ISSN مجله : 1472-0701
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2020 کد محصول : 12317
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.85Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، حسابداری، مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی و حسابداری مالی
مجله/کنفرانس: حاکمیت شرکتی: مجله بین المللی تجارت در جامعه - Corporate Governance: The International Journal of Business in Society
دانشگاه: موسسه مدیریت و مدیریت دولتی غنا، آچیموتا، غنا
کلمات کلیدی: غنا، حاکمیت شرکت، ارزش شرکت، نقدینگی شرکت
کلمات کلیدی انگلیسی: Ghana - Corporate governance - Firm value - Firm liquidity
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: ندارد ☓
ضمیمه: دارد اما ترجمه نشده است ☓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
فرضیه: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1108/CG-07-2017-0148
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.مروری بر ادبیات و توسعه فرضیات

2.1چارچوب نظری

2.1.1نظریه ی نمایندگی

2.1.2نظریه جریان نقد آزاد

2.2ادبیات تجربی

2.2.1حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت

2.2.2ساختار مالکیت و ارزش شرکت

2.2.3دارایی نقدی و ارزش شرکت

2.2.4چارچوب مفهومی

3.داده ها و متدولوژی

3.1منابع داده ها

3.2مدل اقتصادسنجی

4.نتایج تجربی

4.1بررسی استحکام و قابلیت اطمینان

4.2 بحث یافته ها

5.نتیجه گیری

5.1توصیه ها و پیشنهادها

5.2توصیه هایی برای پژوهش آینده

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose There is an existing relationship among shareholders, boards of directors and management of companies. Corporate governance practices of companies are expected to ensure that this relationship maximises the wealth of shareholders. Differences exist among corporate governance of companies listed on the Ghana Stock Exchange. Companies, for purposes of liquidity, hold cash, but cash holdings also add to the cost of financing, according to working capital theories. The study, thus, sought to examine the relationship between corporate governance practices, ownership structure, cash holdings and firm value.

Design/methodology/approach The study deployed the seemingly unrelated regression to reduce the problem of multicollinearity resulting from the strong relationship between cash reserves and some control variables.

Findings The study found no significant relationship between board size and firm value. Similar findings were also made on the relationship between proportion of non-executive directors on the board and firm value. However, firms audited by the big four audit firms are valued higher by the capital market. Cash holdings of firms negatively affect performance, and this is statistically significant. A positive relationship arises between a firm’s cash holdings and its value as a result of debt financing, even though this is not significant.

Originality/value The study is the first of its kind that deploys Tobin’s Q as a measure of firms’ value to reflect investors’ valuation of firms in Ghana. The study is also the first of its kind to test the interactive effect of debt financing and cash holdings on firm value in Ghana.

 

5. Conclusion

Corporate governance mechanism, ownership structure and cash holdings are entityspecific factors that introduce unsystematic risk to shareholders or equity participants in the capital market. Hence, the study sought to find out whether these variables significantly influence value of firms, using a sample of companies listed on the GSE. The study used the Tobin’s Q, a relative measure to measure firm value. The study used the SUR and found mixed results for the relationship between corporate governance variables and firm value. Board size of firms and proportion of non-executive directors on firm’s boards has no significant relationship with firm value. These results agree with the findings of Isshaq et al. (2009). The study revealed that firms audited by the big four auditors show higher value than firms audited by the other firms. The results showed that management ownership has a positive and statistically significant relationship with firm value. However, cash holdings of firms listed on the GSE have an identified negative relationship with firm value.

نمونه متن ترجمه

چکیده:

هدف: رابطه ی موجود بین سهامداران، هیئت مدیره و مدیریت شرکت ها وجود دارد. فعالیت های حاکمیت شرکتی شرکت ها این اطمینان را به وجود می آورند که این رابطه، ثروت سهامداران را به حداکثر می رساند. تفاوت های موجود بین حاکمیت شرکتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار غنا فهرست بندی شده است. شرکت ها به منظور نقدینگی، پول نقد را نگه می دارند اما با توجه به نظریه ی سرمایه ی کاری، دارایی های نقدی به هزینه ی تامین مالی افزوده می شوند. این مطالعه به دنبال بررسی رابطه ی بین فعالیت های حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، دارایی های نقدی و ارزش شرکت است.

طرح/متدولوژی/رویکرد: این مطالعه از رگرسیون غیرمرتبط برای کاهش مساله ی هم بستگی متعدد ناشی از رابطه ی قوی بین ذخایر نقدی و برخی از متغیرهای کنترل، استفاده می کند.

یافته ها: این مطالعه هیچ گونه رابطه ی قابل توجهی را بین اندازه ی هیئت مدیره و ارزش شرکت کشف نکرد. هم چنین یافته های مشابهی در مورد رابطه ی بین نسبت اعضای غیراجرایی در هیئت مدیره و ارزش شرکت به دست آمد. با این حال، شرکت هایی که توسط4 شرکت حسابرسی بزرگ، حسابرسی می شوند، دارای ارزش بالاتری در بازار سرمایه هستند. دارایی های نقدی شرکت ها به طور منفی بر عملکرد آنها تاثیر می گذارد، و این امر به لحاظ آماری بسیار قابل توجه است. در نتیجه ی تامین مالی بدهی، رابطه ی مثبتی بین دارایی های نقدی یک شرکت و ارزش آن به وجود می آید، اگر چه این رابطه چندان قابل توجه نیست.

منشا/ارزش: این مطالعه، اولین مطالعه ای است که از Tobin Q به عنوان ابزاری از ارزش شرکت برای انعکاس ارزش گذاری سرمایه گذاران شرکت ها در غنا استفاده می کند. هم چنین اولین مطالعه ای است که تاثیر تعاملی تامین مالی بدهی و دارایی های نقدی را بر ارزش شرکت در کشور غنا مورد آزمون قرار می دهد.

 

5.نتیجه گیری

مکانیزم حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و دارایی های نقدی، عوامل مربوط به سازمان هستند که ریسک غیرسیستماتیکی را برای سهامداران یا شرکت کنندگان حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه ایجاد می کنند. بنابراین، این مطالعه با استفاده از نمونه ی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار کشور غنا در می یابد که آیا این متغیرها تاثیر قابل توجهی بر ارزش شرکت ها دارند یا خیر. این مطالعه از Tobin Q معیار نسبی برای ارزیابی ارزش شرکت استفاده کرده است. این مطالعه از SUR استفاده نموده و نتایج ترکیبی برای رابطه ی بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت یافت. انداره ی هیئت مدیره ی شرکت ها و نسبت سرپرستان غیراجرایی در هیئت مدیره ی شرکت ها، رابطه ی قابل توجهی با ارزش شرکت ندارند. این نتایج با یافته های اسحاق و همکارانش در سال2009 مطابقت دارند. این مطالعه نشان می دهد که شرکت هایی که توسط 4حسابرس بزرگ حسابرسی می شوند، ارزش بالاتری را نسبت به شرکت هایی نشان می دهند که توسط سایر شرکت ها حسابرسی می شوند. نتایج نشان می دهند که مالکیت مدیریت دارای رابطه ی مثبت و قابل توجه با ارزش شرکت است. با این حال، دارایی های نقدی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار کشور غنا دارای رابطه ی منفی با ارزش شرکت هستند.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)