دانلود رایگان مقالات انگلیسی داروسازی

ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاریخچه توسعه واکسن بروسلا - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تاریخچه توسعه واکسن بروسلا - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کاهش گلوتامات با نیکوتین فعالیت ناقل نوع 3  - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش گلوتامات با نیکوتین فعالیت ناقل نوع 3 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تحقیقات مربوط به واکسن HIV

ترجمه مقاله تحقیقات مربوط به واکسن HIV

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تست‌ های آزمایشگاهی مواد مخدر تجویزی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تست‌ های آزمایشگاهی مواد مخدر تجویزی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15