ترجمه مقاله رفتار رهاسازی داروی پاسخگو به گلوکز و کنترل شده با PH کیتوزان کاتیونی بر پایه هیدروژل های نانوکامپوزیتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار رهاسازی داروی پاسخگو به گلوکز و کنترل شده با PH کیتوزان کاتیونی بر پایه هیدروژل های نانوکامپوزیتی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رفتار رهاسازی داروی پاسخگو به گلوکز و کنترل شده با PH کیتوزان کاتیونی بر پایه هیدروژل های نانوکامپوزیتی با استفاده از گرافن اکسید به عنوان نانوحامل دارویی
عنوان انگلیسی
Controlled pH- and glucose-responsive drug release behavior of cationic chitosan based nano-composite hydrogels by using graphene oxide as drug nanocarrier
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8719
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
داروسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله
داروشناسی و نانو تکنولوژی دارویی
مجله
مجله شیمی صنعتی و مهندسی - Journal of Industrial and Engineering Chemistry
دانشگاه
آزمایشگاه کلیدی دولتی مهندسی مواد پلیمر، موسسه تحقیقات پلیمر دانشگاه سیچوان، چین
کلمات کلیدی
کیتوزان کاتیونی، گرافن اکسید (GO)، نانوحامل دارو، حساسیت به گلوکز / PH، رهاسازی انفجاری آغازین
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
آزمایش
مواد
آماده سازی کمپلکس های اینترکلیشن GO-BSA
آماده سازی هیدروژل های نانوکامپوزیتی HTCC/GO
اندازه گیری ها (سنجش ها)
آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)
آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA)
میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
آنالیز میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)
آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
رفتار رئولوژیکی
نسبت تورم
رهاسازی دارو در محیط in vitro
آنالیز آماری
نتایج و بحث
رفتار اینترکلیشن کمپلکس های GO-BSA
ساختار شبکه ای هیدروژل HTCC/GO-BSA
رفتار رهاسازی دارو حساس به PH از هیدروژل های HTCC/GO-BSA
رفتار رهاسازی دارو پاسخگو به گلوکز در هیدروژل های HTCC/GO-BSA
نتیجه گیری نهایی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

To realize tight control of hyperglycemia for diabetic patients, cationic chitosan (HTCC) based nanocomposite hydrogels were prepared by using graphene oxide (GO) as nano-carrier for the model drug (bovine serum albumin, BSA). BSA intercalated into the layers of GO and the intercalation process was mainly driven by the mutual electrostatic interaction. By introducing GO-BSA, a more compact GOcentered network structure formed for the hydrogel. Compared with HTCC/BSA, HTCC/2.0wt%GO-BSA hydrogels exhibited a more distinct pH-/glucose-sensitivity and a much lower initial burst release, which was attributed to the compact structure and strong interactions among HTCC, GO and BSA in the hydrogel system.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور درک کنترل شدید هیپرگلیسمی (افزایش قند خون) برای بیماران دیابتی، کیتوزان کاتیونی (HTCC) مبتنی بر هیدروژل های نانوکامپوزیتی با استفاده از گرافن اکسید (GO) به عنوان نانوحامل برای داروی مدل (آلبومین سرم گاوی، BSA) آماده سازی شد. BSA به درون لایه های GO اینتر کلیت (میان افزایی) شد و فرایند اینترکلیشن اساسا توسط برهم کنش دوجانبه ی الکتروستاتیک پیش می رود. با معرفی (ورود) GO-BSA، یک ساختار شبکه ای با مرکزیت GO برای هیدروژل شکل می گیرد. در مقایسه با HTCC/BSA، هیدروژل HTCC/2.0wt%GO-BSA یک حساسیت به گلوکز/PH متمایزتر و یک آزادسازی انفجاری آغازین پایین تری را نشان داد که به ساختار فشرده و برهم کنش های قوی در بین HTCC، GO و BSA در سیستم هیدروژل نسبت داده می شود.

بدون دیدگاه