ترجمه مقاله تعدیل پروفایل میکروگلیا و سلول T با سم سیاه سرفه برای حفاظت از آنسفالومیلیت تجربی خودایمن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعدیل پروفایل میکروگلیا و سلول T با سم سیاه سرفه برای حفاظت از آنسفالومیلیت تجربی خودایمن - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سم سیاه سرفه، پروفایل میکروگلیا و سلول T را برای حفاظت از آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن تعدیل می کند
عنوان انگلیسی
Pertussis toxin modulates microglia and T cell profile to protect experimental autoimmune encephalomyelitis
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8591
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
داروسازی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فارماکولوژی یا داروشناسی و باکتری شناسی پزشکی
مجله
نوروفارماکولوژی - Neuropharmacology
دانشگاه
گروه مغز و اعصاب، موسسه عصبی Barrow، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
خودایمنی تجربى، آنسفالوميليت، مولتيپل اسکلروز، سم سیاه سرفه، گليکوپروتئين ميگلين اوليگودندروسيت، میکروگلیوم ها
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مواد و روش
2.1. القای EAE
2.2. گروه های درمانی و سنجش نقص های بالینی
2.3. lmmunohistochemistry
2.4. وسترن بلات
2.5. تجزیه و تحلیل تکثیر لنفوسیت طحال
2.6. تجزیه و تحلیل فلوسیتومتری
2. 7. تجزیه و تحلیل آماری
3- نتایج
3.1. سم سیاه سرفه باعث تضعیف اختلال عصبی EAE شد
3.2. سم سیاه سرفه باعث تضعیف التهاب و دمیلینه شدن در نخاع موش EAE شد
3.3. سم سیاه سرفه مانع فعالیت سازی میکروگلیا و باعث تنظیم بیان سیتوکین های پیش التهابی در نخاع شد
3.4. سم سیاه سرفه باعث مدولاسیون سلول T و پروفایل سلول ارائه دهنده آنتی ژن ( APC) شد
3.5. سم سیاه سرفه باعث تنظیم تکثیر APC و لنفوسیت در شرایط آزمایشگاهی شد
4. بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Pertussis toxin (PTx) has various effects in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), an animal model of multiple sclerosis (MS). This study was designed to explore the protective effects of PTx of different doses and subunits. EAE model was induced with myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG35 e55, 200 ug) plus complete Freund’s adjuvant in 6e7 week-old female C57BL/6 mice. PTx reduced clinical deficits of EAE by 91.3%. This reduction in clinical deficits was achieved by attenuating demyelination by 75.5%. Furthermore, PTx reduced the lymphocyte infiltration, deactivated microglia activation and changed T cell profile by increasing T helper (type 1 and 2) and T regulatory cells.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سم سیاه سرفه (PTx ) اثرات مختلفی در آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن ( EAE) که یک مدل حیوانی مولتیپل اسکلروزیس ( MS) است، دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات محافظتی دوزها و زیر واحدهای مختلف سم سیاه سرفه طراحی شده است. مدل EAE با گلیکوپروتئین الیگودندروسیت میلین (MOG 35، 55 و 200 میکروگرم) و مکمل Freund کامل در موش های ماده ی 6-7 هفته ای C57BL/6 القا شده است. سم سیاه سرفه باعث کاهش 3/91 درصدی نواقص بالینی آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن می شود. این کاهش در نواقص بالینی از طریق تضعیف 5/75 درصدی تخریب میلین به دست آمد. علاوه بر این، سم سیاه سرفه باعث کاهش نفوذ لنفوسیت، فعال سازی میکروگلیای غیر فعال شده و تغییر پروفایل سلول T از طریق افزایش کمک کننده ی T (نوع 1 و 2) و سلول های تنظیمی T شد.

بدون دیدگاه